لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
یک گربه سیاه و سفید به مدرسه می رود
یک گربه سیاه و سفید حوصله داشت همیشه در خانه بماند و می خواست به مدرسه برود. او از مادرش پرسید که آیا می تواند برود، اما او گفت که او خیلی جوان است. بنابراین گربه تصمیم گرفت که مسائل را به پنجه های خود ببرد و از گربه های دیگر خواست تا به او بپیوندند! #
گربه های دیگر فکر می کردند که گربه دیوانه است، اما همه آنها قبول کردند که با او بروند. همانطور که آنها به سفر خود رفتند، در مورد آنچه در مدرسه خواهند آموخت صحبت کردند و گربه بیشتر و بیشتر هیجان زده شد. #
وقتی به مدرسه رسیدند باید راهی برای داخل پیدا می کردند. پس از چند بار تلاش، گربه موفق شد از پنجره وارد شود. همانطور که دوستانش دنبال می کردند، گربه نمی توانست به خود افتخار کند که آنها را تا اینجا رسانده است! #
زمانی که گربه ها وارد مدرسه شدند از همه چیزهای جالبی که دیدند شگفت زده شدند. کتاب ها، کامپیوترها و گربه های دیگر در حال یادگیری بودند. گربه باور نمی کرد که او واقعاً اینجاست! #
گربه ها در کلاس ها شرکت می کردند و سعی می کردند تا جایی که می توانند یاد بگیرند. اگرچه آنها همه چیز را درک نمی کردند، اما همچنان از این تجربه لذت می بردند. گربه خیلی خوشحال بود که اینجا بود! #
بعد از چند روز گربه ها مجبور شدند به خانه بروند. اگرچه آنها از ترک مدرسه ناراحت بودند، اما مشتاق بودند هر آنچه را که آموخته بودند به خانواده خود بگویند. گربه خیلی به خودش و دوستانش افتخار می کرد! #
در بازگشت به خانه، گربه ها مشتاقانه در مورد تجربیات خود در مدرسه صحبت کردند. گربه عشق تازه ای به یادگیری پیدا کرده بود و می خواست هر چه زودتر به مدرسه برگردد! #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.