لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
یک شب جادویی با مونیشا
مونیشا همیشه مسحور آسمان شب بود. همانطور که ستاره ها در تاریکی چشمک می زدند، او مملو از کنجکاوی و شجاعت بود. او اسم حیوان دست اموز و فانوس خود را گرفت و به سمت ماجراجویی رفت. #
مونیشا به اعماق جنگل رفت و نور فانوس او را راهنمایی می کرد. در حین کاوش متوجه شد که به نظر می رسد رد پاهایش مانند مسیری از ستاره ها با یک چشمک ضعیف روشن می شود. #
ناگهان مونیشا صدای خش خش ضعیفی را در شاخه های بالای سرش شنید. او می توانست شکلی را ببیند که بال هایش در نور فانوس برق می زند. پری بود! مونیشا از خوشحالی نفس نفس زد. #
پری شناور شد و روی شانه مونیشا فرود آمد. بال هایش را تکان داد و به آرامی صحبت کرد و داستان های آسمان شب را برای او تعریف کرد و اینکه هر ستاره معنای خاص خود را دارد. #
پری و مونیشا تا سحر با هم صحبت کردند، زیرا او تمام اسرار آسمان شب و ستاره های آن بالا را آموخت. مونیشا مسحور شد و زمان به سرعت گذشت. #
وقتی خورشید طلوع کرد، پری با مونیشا خداحافظی کرد و پرواز کرد و ردی از درخشش در هوا باقی گذاشت. مونیشا با احساس آرامش و قدردانی دوباره از زیبایی آسمان شب به خانه بازگشت. #
مونیشا احساس انرژی و رضایت کرد و با خرگوشش به رختخواب رفت. در حالی که به خواب می رفت، صدای ملایم پری را می شنید که آرزوی رویاهای شیرین خود را می کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.