لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
یک روز سعید و مینا گفتند "دوستت دارم"
سعید و مینا دو کودک خردسالی بودند که در یک روستا زندگی می کردند. هر روز دور هم جمع می شدند و در چمنزار بیرون از خانه هایشان بازی می کردند. با بزرگتر شدن، شروع به در میان گذاشتن بیشتر افکار و احساسات خود با یکدیگر کردند و به زودی پیوند محکمی پیدا کردند. #
یک روز سعید جرات پیدا کرد و به مینا بگوید که واقعاً چه چیزی در ذهنش بود. نفس عمیقی کشید و به چشمانش نگاه کرد و گفت: مینا دوستت دارم. مینا از اعتراف او متعجب و غرق شد. بعد از چند لحظه سکوت لبخندی زد و گفت من هم دوستت دارم سعید. #
از همان لحظه سعید و مینا جدایی ناپذیر بودند. آنها خاطرات بی شماری را در چمنزار خود به اشتراک گذاشتند و هر روز به هم نزدیکتر می شدند. آنها واقعا عاشق بودند - و هر لحظه ای را که با هم داشتند گرامی می داشتند. #
سعید و مینا خیلی زود رویای زندگی مشترک را در سر می پرورانند. آنها ساعت ها در مورد امیدها و رویاهای خود برای آینده صحبت می کردند. آنها برای زندگی پر از شادی و عشق برنامه ریزی کردند و عهد کردند که همیشه در کنار هم بمانند. #
یک روز سعید و مینا تصمیم گرفتند رویاهایشان را به واقعیت تبدیل کنند. آنها شروع به برنامه ریزی عروسی خود کردند و شادی زندگی جدید مشترک خود را در آغوش گرفتند. همه مردم روستا از آنها خوشحال شدند و برای آنها آرزوی ازدواج طولانی و خوش کردند. #
سعید و مینا با هم ازدواج کردند و با هم به خانه جدیدی نقل مکان کردند. آنها خانه را پر از خنده و عشق کردند و لحظات پرمعنی بی شماری را با هم به اشتراک گذاشتند. آنها مشتاقانه منتظر سالهای بسیار بیشتری از شادی سعادتمندانه بودند. #
سعید و مینا عشق واقعی را در یکدیگر پیدا کرده بودند. آنها یادآور قدرت عشق و اهمیت گرامی داشتن هر لحظه با افرادی بودند که به آنها اهمیت می دهیم. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.