لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
یک دختر یک روز عاشق می شود
خورشید از میان درختان می درخشید و پرتوی از گرما را به دختر جوان در چمنزار می کشید. نسیم خنکی می‌پیچید و موج‌هایی از میان علف‌های بلند می‌فرستاد و او می‌توانست بوی شیرین و تازه گل‌ها را در هوا استشمام کند. او در قلبش احساسی داشت، اشتیاق عمیقی که قرار است اتفاق خاصی بیفتد. او نمی دانست چه چیزی است، فقط قلبش تند تند می زد و چیزی شگفت انگیز در شرف آشکار شدن بود.
اما آن چه بود؟ او صبح را به پرسه زدن در اطراف چمن گذرانده بود و برای چیدن چند گل وحشی شکوفه ایستاده بود. افکار او اخیراً روی مسائل قلبی متمرکز شده بود و احساس هیجان در درون او رشد کرده بود. او تعجب کرد که آیا ممکن است عاشق باشد؟
دختر نمی توانست توضیح دهد، اما احساس کرد چیزی در درونش تکان می خورد. او هرگز قبلاً چنین احساسی نداشت و نمی توانست جلوی خوشحالی خود را بگیرد. او احساس می کرد که هدیه ای مخفی به او داده شده است، قدرت و خوش بینی تازه ای که غیرقابل انکار بود. او عشق را پیدا کرده بود.
دختر جوان پر از شادی و اشتیاق راهی سفر شد. هر جا که می رفت، احساس امکان و ماجراجویی می کرد. او مصمم بود که این عشق تازه کشف شده را در آغوش بگیرد و همه چیزهایی را که این عشق به او ارائه می داد کشف کند. او کاشف عشق شده بود.
سفر دختر جوان پر از شگفتی و شادی بود. او پیوند عمیقی با دنیای اطراف خود احساس کرد و شروع به درک زیبایی زندگی به روشی جدید کرد. او سرانجام فهمید که عاشق بودن به چه معناست و هر لحظه از اشتیاق تازه یافته اش را گرامی داشت.
سفر او به پایان خود نزدیک می شد، اما دختر جوان هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری داشت. او اکنون می‌دانست که عشق چیزی بیش از یک احساس است - این یک روش زندگی است. او دانش تازه یافته خود را در قلب خود نگه داشت و مشتاقانه منتظر آینده ای بود که اکنون در دستانش بود.
خورشید داشت غروب می کرد و دختر می دانست که سفرش به پایان رسیده است. اما او نمی ترسید، زیرا دانشی که به دست آورده بود او را برای همیشه تغییر داده بود. او عاشق شده بود و دنیا اکنون صدف او شده بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.