لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
یک خرگوش سفید می خواست دوستش را ببیند.
روزی روزگاری یک خرگوش سفید آماده بود تا وارد ماجراجویی شود. او برنامه ریزی کرده بود که چند مایلی دورتر از دوستش دیدن کند و در نهایت هیجان زده بود که این سفر را انجام دهد. خرگوش سفید از دروازه باغ بیرون پرید و آماده برای هر چیزی به جنگل پرید. #
خرگوش در طول مسیر با حیوانات زیادی روبرو شد. موجودات هر چند وقت یکبار او را متوقف می کردند و از او می پرسیدند که چرا سفر می کند. خرگوش با مهربانی پاسخ داد و از تلاش خود برای دیدن دوستش خبر داد. #
هر بار که او می پرید و به سفر خود ادامه می داد، حیوانات می خندیدند و برای او آرزوی موفقیت می کردند و به او کلمات تشویق کننده بیشتری می دادند. خرگوش در پاسخ به آنها لبخند زد و بیشتر و بیشتر برای رسیدن به مقصد احساس هیجان می کرد. #
بعد از چند ساعت دیگر، خرگوش خود را به خانه دوستش رساند. او بسیار خوشحال بود که دوباره با دوستش متحد شد و داستان های ماجراجویی هیجان انگیز خود را به اشتراک گذاشت. او در مورد همه حیواناتی که با آنها روبرو شده بود و خنده هایی که با آنها داشت به دوستش گفت. #
دوست خرگوش از شجاعت و توانایی او در دوستیابی و یافتن راه بسیار تحت تأثیر قرار گرفت. او خرگوش سفید را تشویق کرد که همیشه شجاع بماند و هرگز تسلیم نشود. خرگوش لبخندی زد و به خاطر کلمات محبت آمیز احساس تشکر کرد. #
دو دوست روز را با صحبت و خندیدن سپری کردند و خرگوش به زودی پرید تا به خانه برود. هنگامی که خرگوش پرید، درس هایی را که در سفر آموخته بود، به یاد آورد و مهربانی و دوستی حیوانات جنگل را به یاد آورد. #
خرگوش سفید با احساس رضایت و خوشحالی به سفر خود ادامه داد. او متوجه شد که می تواند در غیرمنتظره ترین مکان ها دوست پیدا کند و شجاعت و مهربانی همیشه به چیزهای خوب منجر می شود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.