لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفری به آسمان‌ها
روزی روزگاری در دهکده ای کوچک در کوه های آلپ، پسر جوانی زندگی می کرد که آرزوی رسیدن به ستاره ها را داشت. همه به او می خندیدند و خانواده اش می گفتند غیرممکن است. اما یک روز در حالی که در کوهستان در حال نبرد بود، درخت غول پیکری را دید که به نظر می رسید بی انتها در میان ابرها و فراتر از آن کشیده شده است. او تصمیم گرفت که اگر کسی نمی تواند به ستاره ها برسد، از درخت بالا برود و خودش به آنها برسد. #
پسر نفس عمیقی کشید و شروع به بالا رفتن کرد، در حالی که درخت بلند و بالاتر می رفت، قلبش تند می زد. او مصمم بود که بدون توجه به هزینه به ستاره ها برسد. وقتی خورشید شروع به غروب کرد، پسر آخرین فشار را انجام داد و در نهایت به اوج رسید. #
پسر غرق در زیبایی آسمان شب و چشمک زدن ستاره ها در اطرافش بود. درست کرده بود! اما بعد متوجه چیز عجیبی شد - پلکانی پرپیچ و خم ساخته شده از ابرها که حتی بالاتر می رفت. او تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند و پله ها را به سمت آسمان دنبال کرد. #
پسر به راه رفتن و راه رفتن ادامه داد تا اینکه به زیباترین جایی که تا به حال دیده بود رسید - قصری در میان ابرها. پیرمرد مهربانی از او استقبال کرد و رازهای ستاره ها را به او گفت و پسر متوجه شد که اگر به خودش ایمان داشته باشد می تواند رویاهایش را دنبال کند. #
پسر در قصر ماند و در مورد ستاره ها یاد گرفت و آرزو داشت روزی ستاره شناس شود. او متوجه شد که اگر به خود ایمان داشته باشید، هر چیزی ممکن است و رویاهای شما در دسترس هستند. او از پیرمرد به خاطر خردی که داده بود تشکر کرد و به سفر بازگشت به خانه رفت. #
پسربچه در دهکده خود در ستارگانی که در آسمان شب دیده بود آرامش یافت. او می دانست که هر چیزی ممکن است و هرگز از رویاهایش دست نمی کشد. پسر داستان خود را با دهکده در میان گذاشت و آنها را ترغیب کرد که خودشان را باور کنند و به ستاره ها برسند. #
پسر یاد گرفته بود که تا زمانی که به خودت ایمان داشته باشی و هرگز از رویاهایت دست نکشی، هیچ چیز غیرممکن نیست. او در ستارگان قدرت پیدا کرد و با این قدرت توانست به ارتفاعات جدیدی برسد و به اهدافش برسد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.