لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
یاسمین و ماجراجویی کره ای یلدا
یاسمین و خواهر دوقلویش یلدا در روستایی کوچک در غرب ایران زندگی می کردند. روزی یاسمین و یلدا رویای سرزمینی جادویی در آن سوی دریا در مکانی دور به نام کره دیدند. آنها می دانستند که این نشانه ای از کائنات است و تصمیم گرفتند برای تحقق رویاهای خود وارد ماجراجویی شوند. #
یاسمین و یلدا چمدان هایشان را بستند و با پدر و مادرشان خداحافظی کردند و راهی شهر بندری شدند. در طول راه، آنها با ماجراهای هیجان انگیز زیادی روبرو شدند، دوستان جدیدی پیدا کردند و زیبایی های سرزمین های ناآشنا را در آغوش گرفتند. #
پس از چند روز سفر، سرانجام خواهران به شهر بندری رسیدند. همانطور که آنها به دریای آزاد خیره می شدند، می توانستند احساس کنند رویاهایشان به واقعیت نزدیک و نزدیکتر می شود. خواهران که برای شروع سفر خود هیجان زده بودند، با اشتیاق و امیدواری به راه افتادند. #
خواهران پس از روزها دریانوردی و مواجهه با طوفان های خطرناک، سرانجام به کره رسیدند. آنها مجذوب فرهنگ و زبان ناآشنا بودند، اما هیجان آنها به سرعت تحت الشعاع ترس و سردرگمی قرار گرفت. #
علیرغم احساس کمی ناراحتی، خواهران در نهایت شجاعت پیدا کردند تا به بیرون بروند. در حالی که در خیابان های کره قدم می زدند، ناگهان آهنگ ملودیکی را شنیدند که از ساختمان مجاور می آمد. آنها که کنجکاو بودند، موسیقی را در داخل دنبال کردند و با جمعیتی سرخورده مواجه شدند که با ضربات گروهی به نام کی پاپ می رقصیدند. #
یاسمین و یلدا فوراً عاشق گروه کی پاپ شدند و خواهران با عزم برای تبدیل شدن به تیم آنها تصمیم گرفتند هر کاری که لازم است برای تحقق رویاهای خود انجام دهند. با تلاش و فداکاری، خواهران سرانجام جای خود را در تیم به دست آوردند و خیلی زود به ستاره های کی پاپ تبدیل شدند. #
یاسمین و یلدا با تحقق رویاهایشان با شادی و غرور به گذشته نگاه کردند. آنها یاد گرفتند که هر چقدر هم که یک چالش سخت به نظر برسد، با اراده و امید، هر چیزی ممکن است. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.