لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
گم شده و در جنگل
یک پسر جوان کنجکاو به نام لوکاس، همیشه عاشق کاوش در مکان های جدید بود. یک آخر هفته، او و دوستانش تصمیم گرفتند از یک جنگل دیدن کنند. هدف آنها پیدا کردن و کاوش یک دریاچه پنهان در جایی در اعماق داخل بود.
آنها با هیجان صبح زود سفر را آغاز کردند. لوکاس گروه را رهبری کرد و نقشه را در دست داشت، در حالی که دیگران به دنبال آن بودند. جنگل انبوه بود و هر صدا کنجکاوی آنها را تقویت می کرد.
وقتی به عمق جنگل رفتند، متوجه شدند که گم شده اند. نقشه دیگر با مسیرها مطابقت نداشت. آنها ترسیده بودند، اما لوکاس به آنها اطمینان داد.
لوکاس با استفاده از دوربین دوچشمی خود سعی کرد نقطه عطفی آشنا پیدا کند. ناگهان پرنده ای را دید که در ورودی دیده بودند. او تصمیم گرفت آن را دنبال کند.#
در تعقیب پرنده، نهری پیدا کردند. لوکاس آن را از روی نقشه به یاد آورد. با امیدی دوباره به دنبال نهری رفتند که آنها را به دریاچه رساند.
دریاچه حتی زیباتر از آن چیزی بود که آنها تصور می کردند. بقیه روز را بازی کردند و کاوش کردند. وقتی زمان بازگشت فرا رسید، جریان را دنبال کردند.#
آنها سالم و پر از داستان در مورد روز پرماجرا خود به خانه رسیدند. آنها اهمیت حفظ آرامش و پیروی از نشانه های طبیعت را در هنگام گم شدن یاد گرفتند.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.