لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
گلسا و جنگل طلسم شده
در یک روستای کوچک، دختری کنجکاو و ماجراجو به نام گلسا اغلب آرزوی کاوش در دنیای فراتر از خانه خود را داشت. یک روز او صدای مرموزی را شنید که او را از جنگل طلسم صدا می کرد.
وقتی گلسا به جنگل مسحور قدم گذاشت، از زیبایی گل های درخشان و حیوانات دوستدار شگفت زده شد. با این حال، او به یاد داشت که در مورد موجودات ناشناخته محتاط باشد.
ناگهان گلسا با موجودی با پنجه های بلند و تیز مواجه شد. به او خش خش زد، و او می دانست که باید برای محافظت از خود سریع عمل کند.
گلسا از چوب برای ایجاد یک مرز استفاده کرد و با آرامش به موجود گفت که منظورش هیچ آسیبی نیست. با کمال تعجب، این موجود نگاه خود را نرم کرد و به داخل جنگل عقب نشینی کرد.#
گلسا در ادامه سفر خود رودخانه ای پر از دلفین های بازیگوش را کشف کرد. او وسوسه شد که با آنها شنا کند اما اهمیت احترام به فضای حیوانات وحشی را می دانست.
احترام و مهربانی گلسا نسبت به حیوانات جنگل، هدیه ای جادویی برای او به ارمغان آورد - آویز درخشانی که به او اجازه می داد زبان آنها را بفهمد و با آنها ارتباط برقرار کند.#
گلسا با درک و قدردانی تازه ای از جنگل طلسم شده و ساکنان آن به روستا بازگشت. او قول داد که از آنها محافظت کند و خرد آنها را با دیگران به اشتراک بگذارد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.