لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
گروه مخفی گربه نینجا
در یک شهر کوچک، گربه سیاه و سفیدی کنجکاو و ماجراجو به نام تامی آرزو داشت نینجا شود. تامی مصمم بود با گربه های ولگرد همسایه یک جوخه نینجا تشکیل دهد.#
تامی هر روز مخفیانه تمرین می کرد و حرکات نینجا را از روی کتاب یاد می گرفت. یک شب تامی گربه های ولگرد را جمع کرد و رویای تبدیل شدن به گربه نینجا را با هم به اشتراک گذاشت.
در کمال تعجب تامی، گربه های ولگرد موافقت کردند که به تیم ملحق شوند. آنها تیم مخفی گربه نینجا را تشکیل دادند! ماموریت آنها: محافظت از شهر و مردم آن.#
تیم مخفی گربه نینجا بی وقفه تمرین می کرد. به زودی، آنها می‌توانند مانند نینجاهای واقعی بپرند، بالا بروند و با مهارتی چشمگیر به اطراف بپیوندند.
یک شب، گروه مخفی گربه نینجا با گروهی از موش‌ها مواجه شدند که سعی داشتند از یک نانوایی محلی غذا بدزدند. تیم می دانست که زمان درخشش آنها فرا رسیده است.#
گروه مخفی گربه نینجا با استفاده از مهارت های نینجا خود، موش ها را با موفقیت متوقف کردند و غذای نانوایی را نجات دادند. شهر از کمک آنها سپاسگزار بود.#
جوخه گربه‌های مخفی نینجا به محافظان خاموش شهر تبدیل شدند و مردم و خانه‌هایشان را ایمن نگه داشتند. رویای تامی به لطف شجاعت و اراده محقق شده بود.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.