لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
کشف هیجان انگیز شیمی سارا
روزی روزگاری دختری بود که عاشق شیمی بود. او روزهای خود را در آزمایشگاه کوچک خود گذراند و با مخلوط ها و واکنش های مختلف آزمایش کرد.
یک روز در حالی که مواد شیمیایی را مخلوط می کرد، به طور تصادفی یک ماده جدید ایجاد کرد. می درخشید و می درخشید، مثل چیزی که قبلاً ندیده بود.#
کنجکاو در مورد کشف خود، او تصمیم گرفت خواص آن را آزمایش کند. او متوجه شد که می تواند اشیاء را در هوا شناور کند!#
او با هیجان این ماده را روی اشیاء مختلف امتحان کرد. اما او باید بیشتر مراقب بود تا آن را روی خودش یا چیزهای ناخواسته نریزد.
او تعجب کرد که چگونه می توان از این ماده برای کمک به دیگران استفاده کرد. شاید بتواند اجسام سنگین را بلند کند یا حمل و نقل را آسان تر کند!#
این دختر که تصمیم گرفت کشف خود را به اشتراک بگذارد، ماده شناور جادویی خود را به دوستان و خانواده اش نشان داد. همه آنها از اختراع او شگفت زده شدند.#
کشف او باعث شهرت او شد و از ماده جادویی او برای تبدیل جهان به مکانی بهتر استفاده شد. و دختر به اکتشاف و اختراع ادامه داد و همیشه مشتاق کسب اطلاعات بیشتر بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.