لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
کشف غیرمعمول سارا در شیمی
در یک شهر کوچک سارا، یک دختر معمولی با عشق فوق العاده به شیمی زندگی می کرد. او بیشتر وقت خود را در آزمایشگاه شخصی خود صرف آزمایش با عناصر مختلف می کرد.
یک روز، سارا در حالی که ساختارهای اتمی را مطالعه می کرد، دو عنصر را با هم مخلوط کرد و در نتیجه یک واکنش عجیب به وجود آمد. یک ماده درخشان تشکیل شد!#
سارا کنجکاو و هیجان زده تصمیم گرفت این ماده را مطالعه کند. او روزها و شب ها را صرف تحقیق کرد و کاملاً غرق در راز بود.
پس از هفته ها کار سخت، سارا متوجه شد که این ماده جدید است! او نمی توانست صبر کند تا یافته های خود را با معلم علوم خود در میان بگذارد.
در مدرسه معلم علوم از کشف سارا شگفت زده شد. او فداکاری سارا و عشق او به شیمی را ستود.
خبر کشف سارا در شهر پخش شد. همه تلاش و فداکاری او را تحسین کردند. سارا احساس خوشحالی و غرور کرد.#
بچه های دیگر با الهام از سفر سارا شروع به خواندن و یادگیری بیشتر کردند. اهمیت مطالعه بالاخره برای همه فهمیده شد.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.