لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
کشف دایناسور شهراد
یک روز صبح آفتابی، شهراد در اتاق زیر شیروانی خود کتابی قدیمی درباره دایناسورها پیدا کرد. او مجذوب شد و تصمیم گرفت در مورد این موجودات شگفت انگیز بیشتر بداند.#
شهراد از مادرش پرسید که آیا می توانند از موزه دایناسورها دیدن کنند؟ با اجازه او، آنها برای یک روز هیجان انگیز کشف عازم شدند.
شهراد در موزه اسکلت های عظیم دایناسورهایی مانند تی رکس و تریسراتوپ را دید. او از اندازه و قدرت آنها شگفت زده شد.#
شهراد فهمید که برخی از دایناسورها گیاهخوار هستند و برخی دیگر گوشت می خورند. او حتی فهمید که پرندگان از نسل دایناسورها هستند!
در نمایشگاه تعاملی موزه، شهراد یک دیرینه شناس شد و استخوان دایناسورها را حفر کرد و یک اسکلت ماکت را کنار هم گذاشت.
شهراد و مادرش روز خوبی را در موزه سپری کردند، با هم عکس گرفتند و با انواع مختلف دایناسورها آشنا شدند.
شهراد در بازگشت به خانه مشتاق بود تا درباره دایناسورها بیشتر بخواند. او متوجه شد که یادگیری در مورد دنیای اطرافش چقدر سرگرم کننده و مهم است.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.