لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پیدا کردن شرکت مناسب برای یوکی
یوکی همیشه اسیر عظمت دیوارهای قلعه بود. او در مقایسه با دیوارهای قلعه احساس کوچکی و بی اهمیتی می کرد، اما اشتیاق عمیقی داشت که فراتر از آنها برود. یک روز، یوکی بدون اجازه از پشت دیوارهای قلعه بیرون رفت و یک جنگل زیبا پیدا کرد. او با تعجب به اطراف نگاه کرد و متوجه یک شکل کوچک در دوردست شد. #
در آن لحظه یوکی با تعجب نفس نفس زد. کنار یک حوض کوچک پسری با چشمان عسلی و قفل های طلایی ایستاده بود. او بلافاصله با او رابطه خویشاوندی پیدا کرد و می خواست بیشتر در مورد او بداند. بدون فکر به سمت او دوید و از او پرسید که نامش چیست؟ #
پسر در ابتدا کمی غافلگیر شد، اما وقتی با یوکی صحبت می کرد، متوجه شد که به سمت او کشیده شده است. او به او گفت که نامش کایتو است و اهل روستای نزدیک است. او آرزوی سفر و کاوش در جهان را داشت، اما هرگز جرات انجام این کار را نداشت. #
یوکی برای یافتن یک دوست جدید بسیار هیجان‌زده بود و بعد از ظهر را با هم به کاوش در جنگل گذراندند. آنها با هم صحبت کردند و خندیدند و در کنار یکدیگر آرامش پیدا کردند. با نزدیک شدن به پایان روز، کایتو از یوکی خواست به او قول دهد که دوباره ملاقات کنند، که یوکی با خوشحالی موافقت کرد. #
یوکی با احساسی تازه از شجاعت و آزادی به قلعه بازگشت. او شرکتی را که به دنبالش بود پیدا کرده بود و در کایتو احساس همراهی کرد. او اهمیت داشتن دوستان مناسب و قدرت همراهی را آموخته بود. #
از آن به بعد، یوکی هر زمان که می توانست برای ملاقات با کایتو از دیوارهای قلعه بیرون می رفت. در ماجراجویی های خود، آنها پیوند محکمی ایجاد کردند و یوکی احساس کرد که می تواند دنیا را تصاحب کند. او اهمیت داشتن کسی که بتواند به او اعتماد کند و قدرت دوستی را درک کرد. #
در بازگشت به قلعه، یوکی اکنون از زندگی راضی بود. او دوستی خود با کایتو را ارزشمند می دانست و آنها جدایی ناپذیر شده بودند. یوکی یاد گرفت که هرگز اجازه ندهد هیچ کس یا هیچ چیز مانع یافتن یک دوست واقعی شود و همیشه برای کسانی که بهترین ها را در شما به نمایش می گذارند، ارزش قائل باشد و ارزش قائل باشد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.