لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پلنگ صورتی خیابان ها را تمیز می کند
در شهری شلوغ، پلنگ صورتی متوجه شد که زباله‌ها در خیابان‌ها پر شده است. ساکنان ناراضی به نظر می رسیدند و قهرمان کنجکاو ما تصمیم گرفت اقدام کند.
پلنگ صورتی روش‌های مختلفی را برای تمیز کردن خیابان‌ها تحقیق کرد و بازیافت را به عنوان یک راه‌حل مؤثر کشف کرد. مصمم به مأموریتش رفت.#
پلنگ صورتی ابزارهای لازم را جمع آوری کرد: دستکش، کیسه و یک گاری، و شروع به تفکیک زباله ها به مواد قابل بازیافت و غیرقابل بازیافت کرد.
همانطور که پلنگ صورتی تمیز می کرد، او به دیگران در مورد اهمیت بازیافت و تمیز نگه داشتن خیابان ها آموزش داد. آنها به تلاش های او پیوستند.#
آنها با هم کل خیابان را تمیز کردند. تماشاچیان از این تحول شگفت زده شدند و شروع به تمیز کردن خیابان های خود کردند.
با تمیزتر شدن شهر، ساکنان آن شادتر و سالم تر بودند. پلنگ صورتی به قدرت کار گروهی و آموزش پی برد.#
اقدامات پلنگ صورتی شهر را به سمت بهتر شدن تغییر داد و ثابت کرد که اگر همه با هم همکاری کنند، تغییرات کوچک می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.