لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پسر معمولی که می خواست خدا باشد
خورشید در یک روز عادی در شهر کوچک هوپ ولی به شدت می درخشید. پسر جوانی به نام کونجاک با دوستانش در پارک مشغول بازی بود. پدر و مادرش به تازگی فوت کرده بودند و او را در دنیا تنها گذاشته بودند. او احساس غمگینی و تنهایی می کرد، اما رویای پنهانی داشت که روزی خدایی شود. #
دوستان کونجاک با هم می خندیدند و بازی می کردند، اما او کاملاً در افکار خودش غرق شده بود. آرزو می کرد که ای کاش کسی بود که با او حرف بزند، کسی که به دردسرهای او گوش دهد و درد او را درک کند. او در جستجوی پاسخی برای تنهایی اش بود و سرانجام به این فکر کرد که می خواهد چه کار کند. #
کونژاک تصمیم گرفت که می‌خواهد خدایی شود و این قدرت را داشته باشد که خودش تصمیم‌های بزرگ یا کوچک بگیرد. او می دانست که کار آسانی نخواهد بود، اما مصمم بود راهی را بیابد. او شروع به تحقیق در مورد خدایان و ادیان مختلف کرد و به دنبال سرنخ هایی بود که بتواند به او در سفر کمک کند. #
پس از روزها جستجو، کونژاک آنچه را که به دنبالش بود، پیدا کرد. او به طور تصادفی به یک گذرگاه مخفی که به یک معبد مخفی منتهی می شد برخورد کرده بود. او مطمئن بود که اینجا همان جایی است که باید باشد. او وارد معبد شد و شروع به کاوش کرد. #
کنجاک روزها معبد را کاوش کرد و بیشتر و بیشتر در مورد خدایان و قدرتی که در اختیار داشتند یاد گرفت. او به زودی متوجه شد که قدرتی که به دنبالش بود در یک خدای واحد نیست، بلکه در درون خودش بود. او بود که قدرت تصمیم گیری و کنترل سرنوشت خود را داشت. #
کونجاک با اعتماد به نفس تازه ای پر شده بود و مصمم بود هرگز از رویاهای خود دست نکشد. او معبد را با هدف جدیدی در زندگی ترک کرد و مصمم بود که از آن نهایت استفاده را ببرد. او می دانست که می تواند هر چه می خواهد باشد و مطمئن بود که می تواند رویاهایش را محقق کند. #
کونجاک به دنبال پاسخ به معبد آمده بود و بیش از آن چیزی که تصورش را می کرد پیدا کرده بود. او قدرت واقعی بودن با خودش را کشف کرده بود و مصمم بود از آن برای تحقق رویاهایش استفاده کند. او یک پسر معمولی بود، اما تصمیم گرفت خدا باشد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.