لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفری برای کشف خود
پسر در چمنزار ایستاده بود و علف های نرم را زیر پایش احساس می کرد. او تنها بود و سکوت شب کر کننده بود. اشتیاق در دلش احساس می کرد، اشتیاق برای چیزی که نمی توانست نامی برایش بگذارد. او با یک اصرار ناگهانی مواجه شد تا سفری را آغاز کند و کشف کند که در جستجوی چه چیزی بود.
او به آرامی شروع به راه رفتن کرد و مطمئن نبود که شب چه چیزی برایش در نظر گرفته است. او ترسیده بود، اما مصمم بود تا پاسخ‌هایی را که می‌خواست پیدا کند. با ادامه راه رفتن، شب عمیق تر شد و ستاره ها در آسمان بالا ظاهر شدند. او با هر قدمی که برمی‌داشت کمی شجاع‌تر احساس می‌کرد و دیری نگذشت که خود را در مکانی جدید و جادویی یافت.
پسر ایستاد و با تعجب به اطراف نگاه کرد. او هرگز چنین زیبایی را ندیده بود، درختان و گیاهانی که در نور ماه می درخشند. احساس آرامش می کرد و می دانست که در راه درستی است. او به جلو ادامه داد و احساس قدرت و اراده ای تازه کرد تا قلبش را دنبال کند و آنچه را که به دنبالش بود بیابد.
در ادامه سفر با موجودات عجیب و شگفت انگیز زیادی روبرو شد. او با آنها احساس خویشاوندی کرد و از اینکه متوجه شد با وجود اینکه به زبان دیگری صحبت می کند، هنوز هم می تواند با آنها ارتباط برقرار کند، متعجب شد. او چیزهای زیادی از آنها یاد گرفت و با هر کشف جدید، کمی به یافتن چیزی که به دنبالش بود نزدیک‌تر می‌شد.
سفر پسر ادامه یافت و به زودی خود را در دنیایی غریب و فراموش شده یافت. او در اینجا با یک هیولای غول پیکر روبرو شد که او را به وحشت انداخت، اما او تمام شجاعت خود را به کار گرفت و موضع گرفت. پس از یک نبرد طولانی و شدید، هیولا شکست خورد و پسر پیروز ظاهر شد. او احساس تازه‌ای از قدرت و شجاعت داشت و می‌دانست که در مسیر درستی قرار دارد.
سفر پسر به پایان می رسید، اما او هنوز برای سؤالاتی که برای یافتن آن تلاش کرده بود پاسخی نداشت. سپس در دوردست، چراغی درخشان از نور را مشاهده کرد. او می دانست که زمان آن فرا رسیده است که یک جهش ایمانی انجام دهد و شروع به دویدن به سمت آن کرد. احساس کرد که موجی از انرژی در وجودش جاری شد و با آغوش باز این احساس را در آغوش گرفت.
پسرک به نور رسید و ناگهان حس درک بر او غلبه کرد. او سرانجام آنچه را که به دنبالش بود پیدا کرده بود - حس شجاعت و خودیابی. او اکنون آماده بود تا با چشم اندازی جدید با جهان روبرو شود و سفر خودیابی خود را طی کند. لبخندی زد و به سمت شب رفت و آماده بود تا هر چیزی را که آینده به ارمغان می آورد، بپذیرد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.