لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پسری که هرگز به حرف والدینش گوش نکرد
روزی روزگاری پسر جوانی بود که همیشه در مشکل بود. او همیشه با والدینش دعوا می کرد و آنها اغلب او را سرزنش می کردند که به حرف آنها گوش نمی دهد. اما مهم نیست که چند بار به او تذکر دادند، به نظر نمی رسید که او از دردسر دور بماند. #
پدر و مادر پسر تمام تلاش خود را کرده بودند تا او را وادار به گوش دادن به آنها کنند، اما به نظر می‌رسید که هیچ چیز مؤثر نبود. حتی وقتی می خواستند توضیح دهند که چرا احترام گذاشتن برای او بسیار مهم است، او گوش نمی داد. فقط نفهمید چرا اینقدر مهم است. #
یک روز پسر تصمیم گرفت از تمام مشاجرات استراحت کند و به پیاده روی در جنگل برود. همانطور که در میان درختان پرسه می زد، چیزی شنید که تا به حال نشنیده بود. صدای آواز پرندگان در درختان بود. #
پسر برای شنیدن ایستاد و از زیبایی آواز پرندگان شگفت زده شد. او به آرامی شروع کرد به درک اینکه چرا والدینش از او می خواستند گوش کند. اگر برای توقف و گوش دادن وقت نمی گذاشت، هرگز آواز پرندگان را نمی شنید. #
آن روز پسر با قدردانی تازه ای از اهمیت گوش دادن به خانه رفت. او شروع کرد به درک اینکه چرا گوش دادن به حرف های پدر و مادرش بسیار مهم است و از آن به بعد دیگر با آنها بحث نمی کرد. او همیشه تمام تلاش خود را می کرد که گوش کند و احترام بگذارد. #
پسر متوجه شد که با گوش دادن به صحبت های پدر و مادرش می تواند چیزهای زیادی یاد بگیرد که در غیر این صورت هرگز نمی آموخت. از درس هایی که به او یاد داده بودند سپاسگزار بود و سعی می کرد هر روز آنها را دنبال کند. #
از آن زمان به بعد، پسر هرگز درس هایی را که در آن روز در جنگل آموخته بود فراموش نکرد و همیشه مطمئن بود که به حرف های پدر و مادرش گوش می داد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.