لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پسری که می خواست راز دنیا را فاش کند.
روزی روزگاری پسر جوان کنجکاویی بود که می خواست راز دنیا را کشف کند. او تصمیم گرفت برای یافتن آنچه در اعماق آن پنهان شده بود به جنگل سفر کند. کیفش را بست و با پدر و مادرش خداحافظی کرد. در سفر، اولین چیزی که او دید، یک عقاب باشکوه بود که در آسمان به پرواز در آمد. با تعجب ایستاد و از عقاب پرسید: راز دنیا چیست؟ عقاب پاسخ داد: راز دنیا این است که شعله زندگی را می توان در دل تو یافت. #
پسر به سفر خود در جنگل ادامه داد و به زودی با یک خرس پیر دانا روبرو شد. او همین سوال را از خرس پرسید: راز دنیا چیست؟ خرس پاسخ داد: راز دنیا این است که با کسی که هستی خوشحال باشی. پسر به علامت تایید سر تکان داد و از خرس به خاطر خردش تشکر کرد. #
هنگامی که پسر به داخل جنگل رفت، با آهوی زیبایی روبرو شد. او همین سوال را از آهو پرسید: راز دنیا چیست؟ آهو پاسخ داد: راز دنیا این است که از سفر لذت ببری. پسر لبخند زد و از آهو به خاطر بصیرتش تشکر کرد. #
پسرک روز به روز به رازی که در جستجوی آن بود نزدیکتر می شد. او به سفر خود ادامه داد و به زودی با جغد پیر دانا روبرو شد. او همین سوال را از جغد پرسید: راز دنیا چیست؟ جغد پاسخ داد: راز دنیا آگاهی از دانش خردمندان است. پسر سر تکان داد و از جغد به خاطر خردش تشکر کرد. #
پسر مملو از درک تازه ای بود و با امیدی تازه به سفر خود ادامه داد. هنگامی که به داخل جنگل می رفت، با پیرمردی روبرو شد که کنار آتش نشسته بود. او همین سوال را از پیرمرد پرسید: راز دنیا چیست؟ پیرمرد پاسخ داد: راز دنیا این است که به خودت ایمان داشته باشی و هرگز تسلیم نشوی. پسر لبخندی زد و از پیرمرد تشکر کرد و به راه خود ادامه داد. #
پسرک روز به روز به رازی که در جستجوی آن بود نزدیکتر می شد. هنگامی که او به جنگل رفت، با یک شخصیت مرموز روبرو شد. او همین سوال را از شخصیت پرسید: راز دنیا چیست؟ چهره پاسخ داد: راز دنیا این است که آزاد باشی و به حرف دلت گوش کنی. پسر سر تکان داد و از این شخصیت به خاطر سخنان حکیمانه اش تشکر کرد. #
پسر مملو از درک جدید شد و با رازی که در جستجوی آن بود به خانه بازگشت. او دانش جدید خود را با والدینش به اشتراک گذاشت و آن‌ها از درک بالای پسرشان برای کشف راز‌های دنیا بسیار خوشحال شدند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.