لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر سامان به ماه
سامان پسر جوانی بود پر از کنجکاوی و هیجان. او اغلب از پنجره اتاق خوابش به بیرون خیره می شد و رویای مکان های دور را می دید. یک شب تصمیم گرفت به ماه سفر کند!#
سامان با بستن چمدان پر از وسایلش، به داخل موشک دست ساز خود پرید و منفجر شد. او در آسمان شب بالا و بالاتر رفت تا در نهایت به ماه رسید! #
سامان از دیدن ماه شگفت زده شد - دهانه ها و کوه هایش، نور و سایه های درخشانش. او شروع به کاوش در ماه کرد، اما خیلی زود با مشکلی مواجه شد. #
سامان مخزن اکسیژن و کلاه ایمنی خود را فراموش کرده بود! بدون آنها، او هرگز نمی تواند ماه را کشف کند. او باید راهی پیدا می‌کرد تا بتواند به موشک‌هایش برگردد و تدارکات را تامین کند.
ناگهان سامان به یاد ترفندی افتاد که پدرش به او یاد داده بود. انرژی و تمرکزش را متمرکز کرد و ناگهان موشک ظاهر شد! سامان وسایلش را برداشت و به ماه بازگشت. #
سامان با کشف بسیاری از چیزهای شگفت انگیز، ماه را کاوش کرد. او متوجه شد که می توان رویاهای خود را با سخت کوشی و اراده دنبال کرد. او قصد داشت به خانه برگردد که صدای فریاد "صبر کن!" #
سامان با دیدن گروهی از بیگانگان که با یک سفینه فضایی وارد شدند شگفت زده شد. آنها از او برای دیدار تشکر کردند و به او گفتند که می تواند هر زمان که بخواهد برگردد. سامان با لبخندی درخشان با حسی تازه از شادی و شگفتی به خانه بازگشت. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.