لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پرواز روح اکبر
اکبر جوان شجاعی بود که تشنه ماجراجویی بود. او اشتیاق پنهانی داشت، علاقه ای که از اطرافیانش پنهان می داشت- پرواز کردن. او همیشه دوست داشت مانند یک پرنده در آسمان پرواز کند و باد را روی صورتش احساس کند. همانطور که اکبر آرزوی پرواز را در سر می پروراند، جرقه ای از شجاعت را در درون خود احساس کرد و می دانست که وقت آن رسیده است که دست به اقدام بزند. #
اکبر داستان های یک سنگ پرنده جادویی به نام سه شاخ را شنیده بود. گفته می شد وقتی به هر کسی می بندند قدرت پرواز را می دهد. اکبر پس از جست و جوی زیاد سرانجام سه شاخ را پیدا کرد و آن را پوشید. او نمی دانست چه انتظاری داشته باشد، اما چشمانش را بست و نفسش را حبس کرد، در حالی که احساس کرد سه شاخ در دست گرفته است. #
ناگهان اکبر موجی از انرژی را احساس کرد و زمین زیر او شروع به غرش کرد. یک جفت بال از پشتش جوانه زد و او احساس کرد که قدرت پرواز در او موج می زند. چشمانش را بست و به آسمان رفت. او می توانست باد را روی صورتش و خورشید را روی پشتش احساس کند که او بالاتر و بالاتر می رفت. #
اکبر سریعتر و بالاتر از همیشه پرواز کرد. او می‌توانست دنیا را از منظری متفاوت ببیند، و از زیبایی‌های دنیای پایین احساس هیبت و شگفتی می‌کرد. او بر فراز کوه‌ها و جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و صحراهای وسیع پرواز می‌کرد و احساس می‌کرد به گونه‌ای با جهان مرتبط است که قبلاً هرگز نداشته است. #
با پرواز اکبر متوجه شد که قدرت پرواز او را به دنیا و خودش نزدیک کرده است. او احساس قوی‌تر و اطمینان بیشتری نسبت به توانایی‌های خود می‌کرد و می‌دانست که سه‌شاخ هدیه‌ای به او داده است که هرگز فراموش نخواهد کرد. او به خانه برگشت و بیش از هر زمان دیگری زنده بود. #
وقتی اکبر به خانه رسید، پر از اعتماد به نفس تازه ای شد. او تصمیم گرفت در مورد Tricorn و هدیه پروازی که به او داده بود به خانواده و دوستانش بگوید. او می خواست داستان خود را به اشتراک بگذارد و دیگران را تشویق کند تا رویاهای خود را دنبال کنند و به ستاره ها برسند. #
داستان اکبر بسیار گسترده شد و بسیاری از رویاپردازان از داستان او الهام گرفتند. اکبر درس قدرتمندی آموخته بود - اگر به خودت ایمان داشته باشی و دست به کار شوی، آسمان حد است! #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.