لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پرنسس آدلیا و پونی گمشده
روزی روزگاری در یک پادشاهی جادویی، دختری کنجکاو و ماجراجو با موهای صورتی بسیار بلند زندگی می کرد. او عاشق کاوش در پادشاهی و یافتن دوستان جدید بود. یک روز آفتابی، او در مورد یک تسویه حساب گمشده در جنگل شنید.
دختر جوان تصمیم گرفت پونی گمشده را پیدا کند و سالم آن را برگرداند. او به تنهایی وارد جنگل شد و ناشناخته ها را جسارت کرد. در طول راه، او با یک جغد پیر دانا ملاقات کرد که به او در جستجوی او کمک کرد.
جغد پیر دانا دختر را در مسیر درست راهنمایی کرد و در نهایت اسب گمشده را پیدا کردند که در یک بوته پنهان شده بود. دختر جوان به تسویه حساب ترسیده نزدیک شد و به آرامی سرش را نوازش کرد تا آرام شود.#
دختر با حوصله و لمسی ملایم، پونی گمشده را متقاعد کرد که از مخفیگاه بیرون بیاید. او قول داد که آن را به خانواده اش بازگرداند. جغد پیر دانا با آنها خداحافظی کرد و پرواز کرد و دختر را رها کرد تا اسب را به خانه راهنمایی کند.#
در راه بازگشت، دختر و پونی با رودخانه ای عمیق برخورد کردند. دختر جوان راهی هوشمندانه برای عبور از طریق ساخت یک قایق موقت با استفاده از کنده ها و درختان انگور که در آن نزدیکی یافتند، اندیشید.
دختر و پونی موفق شدند به سلامت از رودخانه عبور کنند. همانطور که آنها به سفر خود ادامه دادند، آنها بیشتر به هم نزدیک شدند و یک پیوند قوی ایجاد کردند. دختر می دانست که آنها باید به زودی راه خود را از هم جدا کنند، اما او زمان خود را با هم گرامی می داشت.
سرانجام دختر اسب پونی را به خانواده سپاسگزارش بازگرداند. او با چشمان اشک آلود خداحافظی کرد و می دانست که آنها هرگز ماجراجویی جادویی را که به اشتراک گذاشته بودند فراموش نخواهند کرد. دختر جوان اهمیت نزدیکی به خانواده و کمک به نیازمندان را آموخت.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.