لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پرنده زیبا و غرور آن
روزی روزگاری پرنده ای زیبا در جنگلی سرسبز زندگی می کرد. او آنقدر به زیبایی خود افتخار می کرد که فکر می کرد هیچ کس دیگری در جهان نمی تواند با او مقایسه شود. او اغلب به اطراف بال می زد و انعکاس خود را در حوض نزدیک تحسین می کرد.
حیوانات دیگر جنگل اغلب به زیبایی او حسادت می کردند. او به ندرت به آنها فکر می کرد و روزهایش را با لذت بردن از آفتاب و خواندن آهنگ هایش در بالای درختان می گذراند.
یک روز، پرنده توسط روباه وحشی که در جنگل سرگردان شده بود، وحشت کرد. وقتی روباه پرنده را دید، بلافاصله از زیبایی او غافلگیر شد. او از او التماس کرد که همراه او باشد و پس از کمی تردید اولیه، پرنده موافقت کرد. #
روباه و پرنده خیلی زود بهترین دوستان شدند. آنها در جنگل پرسه می زدند، در رودخانه ها بازی می کردند و تمام گوشه و کنارها را کاوش می کردند. پرنده به زودی متوجه شد که مهربانی و شفقت روباه چیزی است که او را واقعاً زیبا کرده است. #
پرنده دید که زیبایی یا آوازهای او نیست که او را منحصر به فرد یا خاص کرده است. این قلب مهربان و رویاهای بزرگ او بود که او را از بقیه متمایز کرد. #
روباه و پرنده کم کم به هم نزدیکتر و نزدیکتر شدند، تا اینکه یک روز پرنده اظهار داشت که واقعاً خودش را همان طور که هست می بیند. او یاد گرفت که زیبایی همیشه با ظاهر بیرونی سنجیده نمی‌شود، بلکه با احساس درونی دیگران سنجیده می‌شود. #
از آن روز به بعد، پرنده راه خود را تغییر داد. او دیگر مغرور و بیهوده نبود، بلکه مهربان و خردمند بود. زیبایی او از درون می تابید و روباهی داشت که باید از اینکه قدرت واقعی عشق را به او نشان داد تشکر کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.