لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پاکسازی قطب شمال سامی
در منطقه یخی قطب شمال، خرس قطبی به نام سامی از زباله های خانه زیبایش ناراحت شد. او تصمیم گرفت برای محافظت از محیط زیست و دوستانش قطب شمال را پاکسازی کند.#
سامی یک کیسه بزرگ و یک جارو جمع کرد و راهی سفر پاکسازی شد. در طول راه، او با دوست خود، جغد پیر خردمند ملاقات کرد. "چیکار میکنی سامی؟" جغد پرسید.#
"من دارم قطب شمال را تمیز می کنم!" سامی پاسخ داد. جغد که تحت تأثیر تصمیم سامی قرار گرفته بود، پیشنهاد کمک کرد. آنها با هم شروع به جمع آوری زباله و تمیز کردن یخ کردند.#
خبر ماموریت سامی پخش شد و حیوانات بیشتری به پاکسازی پیوستند. همه سخت کار کردند و به زودی قطب شمال تمیزتر به نظر می رسید، اما هنوز کار برای انجام دادن وجود داشت.
سامی و دوستانش به بزرگترین توده زباله رسیدند. "این خیلی سنگین است که نمی توانیم حرکت کنیم!" سامی آهی کشید. جغد پیشنهاد کرد: "بیایید به یک راه حل خلاقانه فکر کنیم."
آنها با استفاده از هوش و کار گروهی خود، یک سورتمه محکم از سطل زباله ساختند. همه آنها فشار دادند و کشیدند، و زباله ها به راحتی روی یخ حرکت کردند.
به لطف عزم سامی و کمک دوستانش، قطب شمال دوباره تمیز و زیبا شد. همه حیوانات جشن گرفتند، به کار تیمی و خانه تمیزشان در قطب شمال افتخار کردند.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.