لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
پادشاهی قارچ یخ زده
در دنیای جادویی که در آن گیاهان و قارچ ها رشد می کنند، دختری شجاع به نام صبا زندگی می کرد. او با موهای بلند و مشکی و گوشواره های قلبی شکل، خود را مقدر کرد که ملکه پادشاهی قارچ شود.
صبا قدرت باورنکردنی خود را در ایجاد یخ از دستان خود کشف کرد که می توانست پادشاهی او را در برابر نیروهای شیطانی محافظت کند. اما یک روز سایه تاریکی بر پادشاهی قارچ افتاد.
صبا که مصمم بود پادشاهی خود را نجات دهد، به ناشناخته ها رفت و با موانع و چالش های مختلف روبرو شد. شجاعت و شوخ طبعی او به او کمک کرد تا بر هر مانعی در مسیر خود غلبه کند.
صبا در طول سفر خود با جغدی دانا روبرو شد که به او کمک کرد. جغد به صبا نشان داد که چگونه از قدرت یخ خود استفاده کند و از آنها برای منافع بیشتر استفاده کند.
صبا با خرد تازه ای که داشت، بازگشت تا با سایه ای که پادشاهی او را تهدید می کرد روبرو شود. او از قدرت یخ خود با دقت و لطف استفاده کرد تا تاریکی را شکست دهد.
پادشاهی مسحور کننده قارچ بار دیگر با رنگ های زنده روشن شد و مردم خوشحال شدند. از صبا تشکر کردند و پیروزی او بر نیروهای شیطانی را جشن گرفتند.
شجاعت و اراده صبا پادشاهی او را از تاریکی نجات داد و او ملکه محبوب پادشاهی قارچ شد. او با قدرت های یخی و قلب پر از عشق، عاقلانه و عادلانه حکومت کرد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.