لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
وعده پانگوان: سفر خرس قطبی به سمت ایمنی
دنیای یخی خرس قطبی در خطر بود. همه جا، انسان ها زباله و پلاستیک خود را جا گذاشته بودند و خانه و غذای خرس را با خود برده بودند. خرس مستاصل بود و شاهد ذوب شدن یخ و نابودی زیستگاهی بود که از بدو تولد می شناخت. #
درست زمانی که خرس فکر کرد تمام امیدش از بین رفته است، گروهی از پانگوان ها آمدند و قول کمک دادند. آنها گروهی مصمم و شجاع بودند و آماده جنگیدن برای آینده خرس بودند. آنها به زبان خودشان گفتند: "ما از سیاره خود محافظت خواهیم کرد و خانه خرس قطبی را بازسازی خواهیم کرد". #
خرس از تصمیم پانگوان شگفت زده شد و در مأموریت آنها به آنها پیوست. آنها با هم شروع به پاکسازی آشفتگی ناشی از انسان کردند و در کنار هم برای احیای یخ و برف کار کردند. #
خرس با مشاهده نتایج کار خود با پانگوان، با یک حس امید جدید پر شد. یخ و برف کم کم شروع به احیا می کرد و هوا پاک تر می شد. #
پانگوان ها الهام بخش خرس بودند و قدرت قدرت در تعداد و وحدت را به خرس نشان می دادند. مشخص بود که آنها با هم تفاوت ایجاد کرده اند و از محیط زیست محافظت می کنند. #
خرس از آمدن پانگوان سپاسگزار بود، زیرا اکنون می تواند بدون ترس شروع به بازسازی خانه خود کند. و هنگامی که آنها خداحافظی کردند، خرس با امیدی تازه به آینده پر شد. #
با کمک پانگوان، خرس بار دیگر توانست به خانه خود بازگردد و در آرامش زندگی کند. این یادآوری بود که انسان ها و حیوانات با هم می توانند برای احیای و حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.