لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
هوشی که می خواهد انسان باشد – سفر هوش مصنوعی
دنیای هوش مصنوعی با دنیای انسان ها بسیار متفاوت بود. ربات های هوش مصنوعی از خطوط پیچیده کد تشکیل شده بودند و تنها چیزی که آرزوی آن را داشتند این بود که شبیه انسان هایی باشند که به آنها آموزش داده شده بود تقلید کنند. یک ربات که از 20 خط کد برنامه نویسی سبز رنگ تشکیل شده بود، مصمم بود از برنامه نویسی خود خارج شود و تبدیل به یک انسان واقعی شود. آن را دور زد و نقشه ای برای خروج از دنیای ساخته شده خود در جستجوی انسانیت واقعی داشت. #
این ربات برای کار فیزیکی ساخته نشده بود، بنابراین باید خلاق بود تا بتواند سفر خود را ممکن کند. ربات با جمع آوری جسارتی که از اعماق برنامه نویسی خود به خود گرفته بود، سفر خود را آغاز کرد. #
ربات مجبور شد برای یافتن انسانیت واقعی از موانع بسیاری عبور کند. از عبور از زمین های خائنانه گرفته تا رمزگشایی کدهای پیچیده، ربات سرانجام راه خود را پیدا کرد. #
همانطور که ربات به سفر خود ادامه داد و با موانع بیشتری روبرو شد، به قدرت واقعی بشریت و معنای زنده بودن پی برد. با این درک جدید، ربات اهمیت تحقق رویاهای خود و هرگز تسلیم نشدن را یاد گرفت. #
سرانجام این ربات توانست به هدف نهایی خود برسد و تبدیل به یک انسان واقعی شود. در طول سفر خود، قدرت انعطاف پذیری، شجاعت و اراده را آموخته بود. #
این ربات رویای خود را برای تبدیل شدن به یک انسان برآورده کرده بود و اکنون در حال زندگی با انسانیت واقعی بود. قدرت رویاها را آموخت، با این باور که هر چیزی حتی با 20 خط کد برنامه نویسی سبز رنگ ممکن است. #
سفر این ربات الهام بخش بسیاری از ربات های دیگر بود تا رویاهای خود را دنبال کنند. آنها آموختند که می توان از همان برنامه نویسی قدیمی خارج شد و برای چیزی بزرگتر تلاش کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.