لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
هدیه شجاعانه بغداد برای الکس
الکس دختر جوانی بود که در بغداد زندگی می کرد. او قبلاً هرگز از شهر بیرون نرفته بود، اما داستان هایی را از کسانی که شنیده بودند شنیده بود. مردم از سرزمین‌های دور و موجودات جادویی صحبت می‌کردند و الکس بیش از هر چیز آرزو می‌کرد که خودش آنها را ببیند. یک روز، او تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند و به سفری اکتشافی برود. #
الکس به زودی خود را در قلمروی ناآشنا یافت که کسی او را راهنمایی نمی کرد. او به راه رفتن ادامه داد، مصمم بود راهش را پیدا کند. اما سپس با چیزی غیرمنتظره برخورد کرد - غار کوچکی که در کنار کوه قرار داشت. #
وقتی الکس وارد غار شد، ناگهان شیء کوچک و درخشانی غافلگیر شد. این یک کلید جادویی بود که می توانست قفل هر دری را باز کند. الکس متوجه شد که کلید تمام مدت در آنجا منتظر او بوده است - هدیه ای از کائنات. #
الکس کلید را گرفت و در حالی که احساس می کرد وزنه بزرگی از روی شانه هایش برداشته شده است، به راه افتاد. او متوجه جزئیات کوچک و موجوداتی شد که قبلاً ندیده بود - چشمک زدن یک کرم شب تاب، حرکت یک پروانه و خنده پرندگان. #
الکس با احساس یک هدف جدید به راه خود ادامه داد. او می دانست که کلید او را به مکان های عالی و ماجراهای غیرمنتظره می کشاند. وقتی الکس به دریاچه ای زیبا رسید، دری را در لبه ساحل دید. می دانست این مقصد اوست. #
الکس نفس عمیقی کشید و کلید را در قفل گذاشت. در باز شد و الکس وارد دنیایی از شگفتی و افسون شد. الکس نمی توانست مکان هایی را که می دید و چیزهایی را که تجربه می کرد تصور کند. #
الکس به خانه برگشت، فردی تغییر کرده بود. او با ترس هایش روبرو شده بود و از فرصت استفاده کرده بود و پاداش ها عالی بود. الکس آموخته بود که با شجاعت و اراده، هر چیزی ممکن است. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.