لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
مگسی که آرزوی پروانه بودن را داشت
در یک باغ کوچک پر از زندگی، یک مگس کنجکاو با لباس آبی نمی توانست از تحسین پروانه های زیبا خودداری کند. مگس آرزو کرد روزی مثل آنها زیبا و برازنده باشد.
یک روز در حالی که مگس آبی پوش مشغول تماشای پروانه ها بود، صدای صحبت آنها را در مورد گلی جادویی شنید که می توانست آرزوها را برآورده کند. چشمان مگس از امید برق زد.#
مگس آبی پوش تصمیم گرفت گل جادویی را بیابد تا آرزوی دگرگونی آن را داشته باشد. مگس در سفر خود با حلزون پیر خردمندی برخورد کرد که مشکلات مگس را حس کرد.#
حلزون پیر خردمند به مگس توضیح داد که زیبایی واقعی از درون می آید و باید منحصر به فرد بودن آن را در آغوش بگیرد. مگس برای ادامه سفرش الهام شد.#
مگس آبی پوش به جستجوی خود برای یافتن گل جادویی ادامه داد و مناظر زیبایی را کشف کرد و در طول مسیر دوستان جدیدی پیدا کرد. شروع به قدردانی از سفر خود کرد.#
بالاخره مگس آبی پوش گل جادویی را پیدا کرد. وقتی آماده شد تا آرزویش را برآورده کند، متوجه شد که دیگر نمی‌خواهد یک پروانه باشد. به کسی که بود افتخار می کرد.#
مگس آبی پوش خود واقعی خود را در آغوش گرفت و پیام زیبایی درونی حلزون خردمند را با همه دوستانش به اشتراک گذاشت. آنها منحصر به فرد بودن خود را جشن گرفتند و با هم به رشد خود ادامه دادند.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.