لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
مونا و فاطمه در باغ مادربزرگ: تعقیب آفتاب
مونا و فاطمه در حال آماده شدن برای بیرون رفتن همیشگی صبح شنبه خود بودند. خورشید تازه داشت از میان ابرها نگاه می کرد و دختران مصمم بودند که از روز حداکثر استفاده را ببرند. همانطور که آنها در باغ می دویدند، مادربزرگشان صدا زد: "بیا اینجا و کمی آفتاب بگیر! آسمان حد است!" #
مونا و فاطمه در باغ دویدند و به دنبال خورشید می‌دویدند و همانطور که می‌کردند، می‌توانستند روح خود را در حال طلوع کردن احساس کنند. گل‌های آفتابگردان که تا صورتشان می‌رسیدند، مانند دوستانی به نظر می‌رسیدند که در شادی خود از هوای گرم سهیم بودند. با خنده و بازی، احساس می کردند که می توانند برای همیشه به دویدن ادامه دهند! #
اما ناگهان صدای مادربزرگشان در خیالشان شکست. "بیا اینجا و کمی آفتاب بگیر! آسمان حد است!" او گفت و آنها را به بالاترین قسمت باغ اشاره کرد. مونا و فاطمه به بالا نگاه کردند و با تعجب نفس نفس زدند. بالای آنها، خورشید آنقدر نزدیک بود که تقریباً می توانستند آن را لمس کنند! #
مونا و فاطمه با هیجان سرگیجه به سمت خورشید دراز کردند. آن‌ها می‌پریدند، دراز می‌کشیدند و گرما و نور حیات‌بخش را می‌گرفتند، اما خورشید خیلی بلند بود. دخترها با احساس ناامیدی سرشان را پایین انداختند اما دوباره صدای مادربزرگشان را شنیدند. #
او با صدای ملایم و آرامش بخش گفت: "آسمان حد است." مونا و فاطمه به بالا نگاه کردند و لبخند زدند. حتی اگر نمی توانستند خورشید را لمس کنند، باز هم محدودیتی برای تخیل آنها وجود نداشت، برای احتمالات و رویاهایی که در برابر آنها قرار داشت. #
آنها می دانستند که می توانند در ذهن خود اوج بگیرند و به هر ارتفاعی برسند. تنها کاری که آنها باید انجام می دادند رویاپردازی بود و آسمان مال آنها بود. مونا و فاطمه با شجاعت و الهام تازه یافته برگشتند و به سمت مادربزرگشان دویدند و آماده رویارویی با دنیا بودند! #
مونا و فاطمه خیلی خوشحال شدند. با کمک مادربزرگشان چیز زیبایی دیده بودند، چیزی دور از دسترس. در طول سفر خود، آنها یک درس مهم آموخته بودند - گاهی اوقات، اگر خورشید را پیدا نکنیم، اشکالی ندارد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.