لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ملودی مخفی شایلین
شایلین یک رویاپرداز بود و همیشه در دنیای موسیقی و ریتم خود غرق بود. اما هیچ کس از آن خبر نداشت. او در حمام برای خودش آواز می خواند و صدایش به دیوارهای کاشی کاری شده می پیچید.
این کنسرت های حمام آرامش او را به ارمغان آورد. آرزوهای او برای تبدیل شدن به یک ستاره کی پاپ لحظات شادی واقعی را به او هدیه کرد. اما هیچکس صدای او را آن سوی در حمام نشنید.
شایلین دختر خجالتی بود. ترس از قضاوت شدن او را ساکت کرد. او با وجود علاقه اش نتوانست جرات اجرا در مقابل دیگران را جمع کند.#
آرامش او ملودی هایی بود که در ذهنش می ساخت. او با وجود ترس، آرزو داشت روزی موسیقی خود را با جهان به اشتراک بگذارد.
دنیای درونی او مملو از کنسرت های باشکوه، چراغ های روشن و جمعیت تشویق کننده بود. اما واقعیت او سکوت خجالتی و کنسرت های مخفیانه حمام بود.
یک روز شایلین تصمیم گرفت با ترس هایش مبارزه کند. او می خواست موسیقی خود را به اشتراک بگذارد، نه اینکه فقط در مورد آن رویا کند. این یک تصمیم بزرگ بود که زندگی او را تغییر داد.#
سفر شایلین تازه شروع شده بود. از کنسرت‌های حمام خصوصی گرفته تا صحنه‌های پیش‌بینی‌کننده جهانی، او آماده بود تا صدایش را به گوش برسد.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.