لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
مسافر فضایی کنجکاو
تامی پسر کنجکاویی بود. او رویای کاوش در بخش های وسیع فضا را در سر داشت. یک روز، او تصمیم گرفت که اوضاع را به دست خود بگیرد و یک کشتی موشکی دست ساز بسازد. تامی با حمایت والدینش و کمی کمک دوستانش به زودی برای ماجراجویی بزرگ خود آماده شد! با خانواده خداحافظی کرد و به سمت ستاره ها حرکت کرد. #
کشتی موشکی تامی با سرعت در آسمان شب می گذرد و او نمی توانست از دیدن ستارگان شگفت زده نشود. سرش پر از سوال بود و فکر می کرد تا کجا پیش خواهد رفت. او نمی دانست، سفر او تازه شروع شده بود! #
ناگهان صدایی در رادیو پیچید. این یک بیگانه از راه دور بود و درخواست کمک می کرد. تامی این درخواست را پذیرفت و کشتی را به سمت منبع انتقال هدایت کرد. بعد از چند ساعت سفر به مکانی ناآشنا رسیده بود. #
تامی ترسیده بود، اما می دانست که باید کمک کند. او جرأت کرد و با چند بیگانه روبرو شد که از کمک او سپاسگزار بودند. آنها از او تشکر کردند و یک وسیله جادویی به او پیشنهاد کردند که به او شهامت ماندن و کشف بیشتر سیاره را می دهد. #
تامی تعویذ را گرفت و نیرویی غیرمنتظره را در بدنش احساس کرد. او اکنون مملو از قدرت و شجاعت تازه ای شده بود و می دانست که می تواند هر بخشی از جهان را که بخواهد کشف کند. او با حسی جدید از عزم راسخ به کاوش در ستارگانی که همیشه آرزوی دیدنش را داشت، رفت. #
تامی در سفر خود درس های زیادی در مورد شجاعت و اکتشاف آموخت. او اعتماد به نفس و احساس آزادی پیدا کرد و می دانست که آینده اش پر از امکانات است. #
در پایان، تامی به سلامت به خانه بازگشت و با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت. او همه چیز را در مورد ماجراجویی بزرگ خود و شجاعتی که از آن به دست آورده بود به دوستان و خانواده خود گفت. سفر او درس ارزشمندی به او آموخت - با عزم و شجاعت، می توانید دنیای اطراف خود و همه شگفتی های آن را کشف کنید. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.