لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
مزرعه حشرات جادویی آروین
یک روز آفتابی، آروین، پسری قد بلند با موهای مشکی و پوست سبز، در زمین بازی می کرد. بهترین دوستش مکس به او پیوست و با هم یک کفشدوزک هفت خال پیدا کردند. آنها توسط موجود کوچک با پوسته قرمز پر جنب و جوش شگفت زده شدند.
آروین و مکس که مجذوب شدند، تصمیم گرفتند درباره این حشرات جادویی تحقیق کنند. آنها متوجه شدند که این حشرات دشمنان طبیعی آفاتی هستند که به محصولات زراعی آسیب می رسانند و تصمیم گرفتند به جای آفت کش های مضر از آنها در مزرعه خود استفاده کنند.
آروین و مکس برای کفشدوزک های هفت خال یک خانه حشره کوچک ساختند. آنها از حشرات مراقبت کردند و رشد آنها را تماشا کردند. با این حال، آنها مطمئن نبودند که آیا برنامه آنها کار خواهد کرد.
روزها گذشت، آنها شاهد تغییرات مثبت بودند. محصولات آنها سالم تر بود، خسارت در حال کاهش بود. کفشدوزک ها آفات را می خوردند و از مزرعه محافظت می کردند. نقشه آنها عملی شد!#
اخبار در مورد مزرعه حشرات جادویی آنها پخش شد. مردم از دیدن اینکه چگونه آروین و مکس به طور طبیعی با آفات مبارزه می کنند و محیط زیست را حفظ می کنند شگفت زده شدند.
"کنترل آفات به روش طبیعی!" روزنامه محلی نوشت. آروین و مکس خوشحال بودند. آنها از کفشدوزک برای محافظت از مزرعه به طور طبیعی و پایدار استفاده کرده بودند.
آروین و مکس می دانستند که در طبیعت جادویی یافته اند. آنها به پرورش کفشدوزک های خود ادامه دادند و روزی رویای یک دنیای پایدار را در سر می پرورانند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.