لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
محمد جاوید، پسر مهربان و موبایلش
محمد جاوید پسری خوش قلب بود که در روستایی کوچک در ایران زندگی می کرد. او پسر جوانی باهوش و کنجکاو بود که اغلب روزهایش را به کاوش در طبیعت و یادگیری در مورد جهان فراتر از روستایش می گذراند. یک روز در حالی که از مدرسه به خانه می رفت، منظره ای ناآشنا دید: یک شی درخشان مرموز روی زمین. متوجه شد که موبایل است! او که مشتاق کاوش بود، تصمیم گرفت آن را با خود به خانه ببرد.#
محمد جاوید با رسیدن به خانه گوشی را به دقت بررسی کرد. او مجذوب طراحی شیک و مجموعه ای از ویژگی های جدید آن بود. او کم کم نحوه استفاده از دستگاه را یاد گرفت. او برای دوستانش پیام می فرستاد، بازی می کرد و عکس می گرفت. او به زودی قدرت تلفن را کشف کرد: این تلفن او را به دنیای فراتر از دهکده اش متصل می کرد. او از شگفتی های تکنولوژی و پتانسیل آن برای گسترش افق های خود شگفت زده شد! #
در ماه‌های آینده، محمد جاوید از تلفن برای کشف و کشف جهان فراتر از دهکده کوچکش استفاده کرد. او با دوستان و خانواده خود در تماس بود، اخبار را تماشا می کرد و حتی از تلفن برای خواندن موضوعات مورد علاقه خود استفاده می کرد. از طریق تلفن، با مردم از سراسر جهان ارتباط برقرار می کرد، داستان ها را به اشتراک می گذاشت، فرهنگ های مختلف را یاد می گرفت و ... حتی پیدا کردن دوستان جدید #
یک روز اتفاق عجیبی افتاد. محمد جاوید در حالی که اخبار را ورق می زد، به مقاله ای برخورد کرد که درباره گروهی از کودکان هم سن او بود که برای حقوق خود مبارزه می کردند. او از شجاعت و شجاعت آنها در ایستادگی در برابر ظلم و ستم احساس تحسین و تحسین فراوانی داشت. او الهام گرفت که به آنها بپیوندد و برای آنچه درست است بجنگد. #
محمد جاوید با شهامتی تازه به جمع کودکان پیوست و برای احقاق حق خود به مبارزه پرداخت. او از قدرت تلفن برای گسترش آگاهی و رسیدن به مردم، حتی مردم در سرزمین های دور استفاده کرد. به زودی، تعداد بیشتری از مردم شروع به پیوستن به هدف کردند و مبارزه قوی تر شد. #
به زودی بچه ها توانستند به اهداف خود برسند و جامعه ای بهتر و عادلانه تر برای همه ایجاد کنند. شجاعت و شهامت محمد جاوید تفاوت بزرگی ایجاد کرده بود و همه از دستاوردهای او شگفت زده شده بودند. #
از آن زمان به بعد، محمد جاوید به عنوان پسر شجاع و شجاعی شناخته می شد که از تلفن خود برای ایجاد تغییر واقعی در جهان استفاده کرده بود. او برای همه الهام بخش بود و یادآور این نکته بود که حتی کوچکترین اعمال می تواند تأثیر زیادی بگذارد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.