لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
قصه مبارزه منصفانه فاطمه
فاطمه دختر جوان جاه طلبی است که سرشار از انرژی و امید به روزهای بهتر در پیش است. او داوطلب شد تا در مرکز بهداشت محلی کار کند و مصمم بود که تغییری ایجاد کند. اما، پس از ورود، او به سرعت متوجه شد که همکارش رفتاری کمتر از ستاره ای دارد - خانم مارسلوی. خانم مارسلوی رفتار ناخوشایندی داشت و اغلب با فاطمه و سایر داوطلبان صحبت می کرد. فاطمه احساس ناامیدی و درماندگی کرد.#
فاطمه مصمم بود که نگذارد رفتار خانم مارسلوی به بهترین شکل ممکن او را تحت تأثیر قرار دهد. او به سایر داوطلبان فکر کرد و فکر کرد که چگونه می تواند از انرژی خود برای بالا بردن آنها به جای پایین کشیدن استفاده کند. در روزهای بعد، فاطمه با رفتاری مهربانانه و دلسوزانه در مرکز کار کرد و احترام بقیه داوطلبان و خود خانم مارسلوی را جلب کرد.
تلاش های فاطمه نتیجه داد – نه تنها مورد احترام همکارانش قرار گرفت، بلکه رفتار خانم مارسلوی نیز بهبود یافت. فاطمه ثابت کرده بود که مهربانی و شفقت می تواند الهام بخش تغییر باشد و همکاری با هم می تواند به موفقیت منجر شود. او به آنچه به دست آورده بود افتخار می کرد و مشتاقانه منتظر آینده ای روشن تر بود. #
همانطور که فاطمه در سفر خود می اندیشید، مصمم بود که به استفاده از شجاعت و شفقت خود ادامه دهد. او معتقد بود که حتی سخت‌ترین چالش‌ها را می‌توان با نگرش درست و متحدان درست غلبه کرد. فاطمه آماده بود تا هر چه بر سرش می آمد بپذیرد. #
فاطمه با حس خوش‌بینی و قدرتی که تازه پیدا شده بود، برای هر چیزی که آینده به همراه داشت آماده بود. او برای درسی که در مرکز بهداشت آموخته بود سپاسگزار بود و مطمئن بود که از خرد جدید خود برای الهام بخشیدن به تغییر و ایجاد تغییر در جهان استفاده می کرد. #
فاطمه مصمم بود به ایجاد تغییر ادامه دهد و از شجاعت، شفقت و اعتقاد خود برای تشویق دیگران به انجام همین کار استفاده کند. او مطمئن بود که با استفاده از دانش و قدرت جدید خود، جهان را به مکانی بهتر تبدیل خواهد کرد. #
سفر فاطمه پر از غافلگیری بود، اما قدرت رویارویی با هر چالشی و شجاعت ایستادن در برابر آنچه را که به آن باور داشت در او ایجاد کرد. ساختن. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.