لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجرای بخشش میثم
در روستایی کوچک پسری به نام میثم با خانواده اش زندگی می کرد. میثم ماجراجو و کنجکاو بود اما به دلیل ADHD با کنترل خشم خود دست و پنجه نرم می کرد. یک روز افسانه ای در مورد جنگلی جادویی شنید که قدرت بخشش را آموخت.
میثم مشتاق یادگیری، سفر خود را به جنگل جادویی آغاز کرد. با ورود به جنگل متوجه زیبایی بی نظیر و مسحورکننده آن شد. نفس عمیقی کشید و احساس آرامش کرد.#
وقتی میثم به عمق جنگل رفت، به طور تصادفی به درختی که سخن می گفت برخورد کرد. درخت دانا توضیح داد که برای یادگیری بخشش باید بر سه چالش غلبه کند. چالش اول: بخشیدن خود به خاطر اشتباهات گذشته.#
میثم عمیقاً به اشتباهات گذشته خود فکر کرد و با بخشیدن خود باری را برداشت. بعد، درخت چالش دوم را به او داد: بخشیدن دیگرانی که ممکن است به او صدمه بزنند یا باعث دردش شده باشند.
میثم با تلاش فراوان کسانی را که آزارش داده بودند بخشید. احساس سبکی و شادی بیشتری نسبت به قبل داشت. چالش آخر نشان دادن مهربانی و بخشش به موجودی بی ادب و عصبانی بود که در جنگل زندگی می کرد.
میثم موجود خشمگین را پیدا کرد و با وجود رفتار بی ادبانه اش، با مهربانی و درک و گذشت به او نزدیک شد. در کمال تعجب، این موجود به موجودی مهربان و مهربان تبدیل شد.
میثم با آموختن قدرت بخشش، پسری تغییر یافته به خانه بازگشت و آماده بود تا مهربانی و درک را به اطرافیانش گسترش دهد. جنگل جادویی معنای واقعی بخشش را به او آموخته بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.