لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجرای ازدواج هدی و هدایه
هدی دختر جوانی بود که عاشق کشف و یادگیری چیزهای جدید بود. او کنجکاو و شجاع بود و عاشق خواندن داستان هایی در مورد ماجراجویی و کشف بود. یک شب صدای بلندی از بیرون پنجره شنید و دو پرنده را دید که در حال پرواز بودند. هدی که مجذوب این منظره شده بود، وارد ماجراجویی شد تا دریابد که پرندگان کجا رفته اند. #
هدی آن دو پرنده را تعقیب کرد تا اینکه در محوطه ای در جنگل توقف کردند. در آنجا او چیزی را دید که انتظارش را نداشت - مراسم عروسی! هدی به طور اتفاقی به عروسی دو پرنده هدایه و هدی برخورد کرده بود. چشمانش را باور نمی کرد و تصمیم گرفت بماند و تماشا کند. #
هدی از دیدن این دو پرنده که با هم ازدواج می کنند شگفت زده شد. او تعجب کرد که چرا آنها جنگل را برای ازدواج انتخاب کرده اند و چرا هیچ کس دیگری را برای پیوستن به آنها دعوت نکرده اند. با این حال، او برای دو پرنده سرشار از شادی بود و در حالی که آنها نذر خود را می گفتند، آنها را تشویق می کرد. #
پرندگان از حمایت هدی تشکر کردند و از او دعوت کردند تا یک وعده غذایی عروسی را با آنها تقسیم کند. با وجود اینکه هدی قبلاً این پرندگان را ندیده بود، اما آنها بسیار مهربان و خوش برخورد بودند. او موافقت کرد که به آنها بپیوندد و از یک مهمانی خوشمزه با تازه عروسان لذت برد. #
بعد از عروسی، هدی و دو پرنده با هم به سفر رفتند. آنها جنگل را کشف کردند، در مورد برنامه های پرندگان برای آینده صحبت کردند و خندیدند و آواز خواندند. هدی در مورد زندگی و عشق چیزهای زیادی از پرندگان آموخت. #
اما با پایان یافتن سفر، هدای نسبت به هدی نشانه هایی از حسادت نشان داد. پرنده اکنون به رابطه هدی و شوهر جدیدش مشکوک بود و اغلب بی دلیل هدی را سرزنش می کرد. هدی از این موضوع ناراحت بود و سعی می‌کرد فهیم باشد، اما سخت بود. #
در نهایت هدی متوجه شد که حسادت و حسادت چیز بدی است و سعی کرد کمی به هدای مهربانی کند. هدای با دیدن عزم هدی، حسادت خود را رها کرد و دو پرنده در آرامش در آغوش گرفتند. هدی خوشحال بود که پرندگان دوباره عشق و دوستی پیدا کردند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.