لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجرای آرش
آرش پسر جوانی بود که از رفتن به مدرسه لذت نمی برد. او اغلب خود را در حال رویاپردازی می دید و در طول کلاس ها توجهی نمی کرد. او به ویژه از خواندن و مطالعه برای درس ها متنفر بود. یک روز آرش به این نتیجه رسید که از یکنواختی زندگی مدرسه به اندازه کافی خسته شده است و وارد ماجراجویی شد. هدف او این بود که در مورد دنیای خارج از کلاس درس بیاموزد، چیزی که فکر می کرد هرگز نمی تواند انجام دهد. او چمدانش را بست و به راه افتاد و مصمم بود که از سفرش بهترین استفاده را بکند. #
آرش مدتی بود که راه می رفت که به طور تصادفی به حوض کوچکی برخورد کرد. او تصمیم گرفت کمی استراحت کند و از مناظر زیبا دیدن کند. روی صخره ای کنار حوض نشست و موج آب زیر نور خورشید را تماشا کرد. همانطور که او زیبایی حوض را به خود جلب کرد، ناگهان متوجه شد که با ماندن دائمی در کلاس درس چقدر چیزهای زیادی را از دست داده است. او می‌دانست که اگر برای کشف دنیایش وقت می‌گذاشت، می‌توانست همیشه شاهد شگفتی‌هایی از این دست باشد. #
آرش انگیزه تازه‌ای برای یادگیری در مورد جهان احساس می‌کرد و مصمم بود تا آنجایی که می‌توانست به آن توجه کند. از جایش بلند شد و دوباره شروع به راه رفتن کرد و کمی نگذشت که به درختی برخورد کرد که تنه ای بزرگ و غرغور داشت. آرش از بزرگی درخت شگفت زده شد و ایستاد تا آن را تحسین کند. او با خود فکر کرد که دانش درختی مانند این فوق العاده است و عهد کرد که بیشتر توجه کند و تا آنجا که می تواند از درس های خود در مدرسه بیاموزد. #
همانطور که آرش به سفر خود ادامه داد، با چیزهای جالب دیگری روبرو شد، از یک خانواده اردک که در برکه ای شنا می کردند تا رنگین کمانی که در سراسر آسمان کشیده شده بود. به هر طرف که نگاه می‌کرد، می‌توانست چیزهای جدید و هیجان‌انگیزی برای یادگیری ببیند. او سرانجام به منطقه ای در جنگل رسید و توانست کوهی دوردست را در دوردست ببیند. آرش در حالی که متوجه شد در سفرش بیش از آن چیزی که فکرش را می‌کرده بود، لبخند زد. #
آرش در حالی که به کوه خیره می شد سرشار از شجاعت و امید بود. او می‌دانست که می‌تواند به اوج برسد، و عهد کرد که دانشی را از سفر که نمی‌توانست در کلاس درس به دست بیاورد، بازگرداند. نفس عمیقی کشید و شروع به کوهنوردی کرد و خیلی زود به قله کوه رسید. آرش به دنیا نگاه کرد و برای اولین بار واقعاً اهمیت یادگیری را درک کرد. #
آرش تصمیم گرفت که برای یک روز به اندازه کافی یاد گرفته باشد و سفر به خانه را آغاز کرد. همانطور که راه می رفت، به همه چیزهای جدیدی که در سفرش یاد گرفته بود و دیده بود فکر می کرد. او متوجه شد که اگرچه قبلاً از مدرسه می‌ترسید، اما اکنون انگیزه‌ای جدید برای یادگیری و کشف دارد. او سرانجام به خانه بازگشت و خانواده و دوستانش با آغوش باز از او استقبال کردند. #
آرش پس از سفر پسری دگرگون شده بود و با پشتکار در مدرسه درس می خواند و سخت کار می کرد. نمرات او بهتر شد و حتی از شرکت در کلاس ها لذت برد. آرش متوجه شد که وقت گذاشتن برای یادگیری در مورد دنیای خارج از کلاس مهم است، زیرا می تواند دنیای جدیدی از دانش را باز کند. او ارزش سخت کوشی و اراده را آموخت و هرگز از کشف ناشناخته ها نترسید. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.