لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراهای یک پسر جوان به ماه
روزی روزگاری پسر جوانی با موهای قرمز به نام تیم بود. او با خانواده اش در روستای کوچکی در نزدیکی ساحل زندگی می کرد. هر شب به ستاره ها نگاه می کرد و جاهای دور را در خواب می دید. یک شب او خواب بسیار خاصی دید. او در خواب مرد عجیبی را دید که گفت: "با من بیا تا چیزی جادویی به تو نشان دهم." تیم با شروعی از خواب بیدار شد و میل شدیدی برای یافتن این مرد احساس کرد. #
تیم به سرعت تلسکوپ خود و چند وسیله ضروری را در یک کیسه جمع کرد و تا شب به راه افتاد. او راه ماه را دنبال کرد و ساعت ها راه رفت تا به یک خلوت در جنگل رسید. در آنجا پیرمرد را از رویای خود دید که زیر یک ماه کامل ایستاده بود. مرد گفت: "خوش اومدی ای شجاع! من منتظرت بودم." #
پیرمرد به تیم گفت که می خواهد او را به ماه ببرد. با تکان دادن دست، قایق کوچکی را احضار کرد تا آنها را ببرد. تیم متعجب و کمی ترسیده بود، اما میل شدیدی برای رفتن احساس کرد. او وارد قایق شد و پیرمرد لبخندی زد و گفت: ما به زودی آنجا خواهیم بود. #
همانطور که آنها دریانوردی کردند، پیرمرد داستانهای ماه را برای تیم تعریف کرد. او از مناظر زیبا و موجودات مرموزی که در آنجا زندگی می کردند صحبت کرد. تیم مسحور داستان های پیرمرد شده بود و نمی توانست صبر کند تا ماه را کشف کند. پس از ساعت ها دریانوردی، قایق به ماه رسید و تیم از آن خارج شد. #
وقتی تیم شروع به کاوش کرد، انواع موجودات را دید، از پرندگان عجیب و شگفت انگیز گرفته تا اژدهایان کوچکی که در غارها زندگی می کردند. او دوستان جدیدی پیدا کرد و شروع به درک زیبایی و قدرت ماه کرد. تیم پر از هیبت و شگفتی بود و احساس می کرد واقعا زنده است. #
پیرمرد با لبخندی ملایم به تیم نگاه کرد و گفت: تو زیبایی ماه را دیدی، حالا باید برگردی و اسرار آن را با دیگران در میان بگذاری. تیم با دوستان جدیدش خداحافظی کرد و با کشتی به روستا برگشت. او مملو از حس جدیدی از هدف و امید بود. #
وقتی تیم برگشت، ماجراجویی خود را به همه گفت. آنها مجذوب داستان های او شدند و الهام گرفتند که رویاهای خود را دنبال کنند و به دنبال ماجراهای جدید باشند. تیم درس ارزشمندی در مورد زندگی آموخته بود. اگر جرات دستیابی به آن را داشته باشید پر از زیبایی و امکان است. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.