لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراهای پسر جوان
روزی روزگاری پسر جوانی بود که عاشق موش بود. او آرزو داشت که در آسمان بالا پرواز کند و جهان فراتر از دنیای خودش را کاوش کند. او کودکی کنجکاو و ماجراجو و سرشار از زندگی و انرژی بود. اما او نمی‌توانست مانند پرندگان پرواز کند، بنابراین نقشه‌ای اندیشید تا رویای خود را برای اوج گرفتن در آسمان محقق کند.
پسر جوان از قطعات یدکی، قطعات و قطعات فلزی که پیدا کرد شروع به ساختن چیزی کرد. او شبانه روز بی وقفه کار می کرد و به زودی وسیله ای ساخته بود که فکر می کرد می تواند پرواز کند. خودش را روی آن بست و با هیجان و انتظار زیاد دکمه را فشار داد.
ابزار شروع به غر زدن و وزوز کرد و در کمال تعجب پسر در واقع شروع به بلند شدن از روی زمین کرد. او در حالی که به سمت آسمان اوج می گرفت، هلهله ای به راه انداخت. رویای او در حال تحقق بود!
پسر از زیبایی آسمان و ابرها شگفت زده شد و آرزو کرد که برای همیشه در آنجا بماند. او ساعت ها در آسمان پرواز کرد، اما در نهایت، ابزار او شروع به تزلزل کرد و بلند شدن خود را از دست داد.
پسر شروع به نگرانی کرد، اما ایمان خود را حفظ کرد و چشمش به جایزه ماند. او به ابرها نزدیکتر و نزدیکتر پرواز کرد و با شهامت و اراده ای فورانی از تدبیر خود پرید و به آسمان پرواز کرد.
پسر دیگر نمی ترسید و احساس می کرد که می تواند برای همیشه پرواز کند! او حلقه زد و در آسمان چرخید و سرشار از احساسی بی‌نظیر از شادی و آزادی بود. بالاخره به آرزویش رسید.
پسر جوان با اعتماد به نفس تازه ای به خانه بازگشت. او آموخت که استقامت و ایمان می تواند به او کمک کند تا به هر چیزی که در ذهنش است برسد. او اکنون معتقد است که اگر سخت تلاش کند، هیچ چیز نمی تواند مانع رسیدن او به رویاهایش شود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.