لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراهای سونا و اسب سفید
سونا دختر جوانی کنجکاو و ماجراجو بود. او عاشق حیوانات به خصوص اسب بود و بیشتر روزهایش را به کاوش در جنگل ها و مراتع نزدیک خانه اش می گذراند. یک روز در حالی که سوار بر مادیان معتمدش بود، در وسط یک خلوت با یک اسب سفید با شکوه برخورد کرد. او هرگز اسبی به این زیبایی ندیده بود و می دانست که باید آن را برای خودش بسازد! او به سرعت به پشت آن پرید و آنها شروع کردند به دور زدن#
سونا و اسب سفید از میان چمنزارها و جنگل ها تاختند، از روی صخره ها پریدند و از میان جویبارها پاشیدند. سونا احساس آزادی کرد که قبلاً هرگز تجربه نکرده بود. با این حال، همانطور که آنها بیشتر و بیشتر از خانه اش دور می شدند، سونا شروع به نگرانی کرد. کجا می رفتند؟ #
اسب سفید به دویدن ادامه داد و سونا کم کم احساس ناراحتی می کرد. درست زمانی که او می خواست بچرخد، به لبه جنگلی رسیدند و اسب سفید ایستاد. سونا با آه عمیقی از اسب پیاده شد و به اطراف نگاه کرد. او چیزی را که می دید باور نمی کرد - یک دره سرسبز و سرسبز با یک دریاچه در مرکز! #
سونا لبخندی زد و به پشت اسب سفید پرید. او متوجه شد که تلاش کرده است او را به مقصدی زیبا ببرد و از محبتش تشکر کرد. او و اسب سفید به سمت دریاچه رفتند و سونا گله ای از اسب ها را دید که از دریاچه آب می نوشند. او تا به حال این همه اسب را در یک مکان ندیده بود! #
سونا از اسب پیاده شد و به سمت اسب ها دوید. او آنها را نوازش کرد و با آنها صحبت کرد و به نظر می رسید او را درک می کردند. سونا متوجه شد که اسب ها دوستان او هستند و او و اسب سفید با هم ارتباط برقرار کرده اند. او از اسب سفید تشکر کرد که او را به این مکان زیبا رساند! #
سونا چند روز در کنار اسب ها ماند تا اینکه سرانجام به خانه بازگشت. وقتی با اسب سفید خداحافظی کرد، لبخند زد. او می دانست که ارتباط خاصی با اسب برقرار کرده است و هرگز زمان خود را در دره فراموش نخواهد کرد. #
سونا نمی‌توانست صبر کند تا درباره ماجراجویی و درس‌هایی که آموخته بود به دوستان و خانواده‌اش بگوید. او متوجه شده بود که حیوانات به اندازه مردم مهم هستند و طبیعت چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سونا از وقتش با اسب سفید سپاسگزار بود و می دانست که هرگز ماجراجویی آنها را فراموش نخواهد کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.