لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراهای داستی و هالی: سفری در جنگل
داستی نمی توانست چیزی را که می دید باور کند - او به طور تصادفی به جنگلی جادویی برخورد کرده بود. به هر طرف که نگاه می کرد سبزی های لذیذ و رنگ های پر جنب و جوش را می دید و نمی توانست لبخند نزند. او قبلاً چنین چیزی را ندیده بود. هنگامی که برای سفر خود در جنگل حرکت می کرد، با یک حس شگفتی پر شد. #
داستی مسیر را از میان جنگل دنبال کرد و زیبایی محیط اطرافش را جلب کرد. او هرگز تا این حد از خانه دور نشده بود و سرشار از هیجان و کنجکاوی بود. او چنان شیفته کاوش خود شد که متوجه غروب خورشید نشد. #
داستي با شنيدن صداي آشنايي كه از درختي نزديك مي آمد، متوقف شد. تنها دوست او، هالی بود. او داستان های او را در مورد جنگل شنیده بود و تصمیم گرفته بود او را در آنجا دنبال کند. او درست به موقع رسیده بود تا سفر او را در غروب به پایان نبرد. #
هالی از درخت پایین پرید و به سمت داستی دوید. او برای ماجراجویی آنها کیسه ای پر از تنقلات بسته بود و برای هر کاری آماده بود. او می خواست به داستی همه چیزهای شگفت انگیزی را که جنگل ارائه می کرد نشان دهد. #
داستی و هالی با هم اعماق جنگل را کاوش کردند. آنها به طور تصادفی با نهری پر از ماهی های رنگارنگ برخورد کردند و به بلندترین شاخه های درختان رفتند. علیرغم تاریکی شب، آن دو هرگز احساس گمراهی یا تنهایی نکردند. #
همانطور که نور صبح در افق ظاهر شد، داستی و هالی مملو از حس شادی و موفقیت بودند. آن‌ها بیش از آنچه که فکرش را می‌کردند کاوش و ماجراجویی کرده بودند و یک دوست جدید در یکدیگر پیدا کرده بودند- دوستی که همیشه در کنارشان می‌ماند. #
داستی و هالی خداحافظی کردند و به سمت های مختلف حرکت کردند. آنها قدردانی جدیدی از زیبایی طبیعت و قدرت ادامه دادن بدون توجه به هر اتفاقی را به همراه داشتند. این سفر به هر دوی آنها چیزهای زیادی در مورد زندگی و دوستی آموخته بود و آنها هرگز آن را فراموش نمی کردند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.