لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجوی کوچک و اشتیاق دو چرخش
1: #روزی روزگاری پسری جوان با یک پسر مو طلایی پر جنب و جوش کنجکاو باهوش بود که عاشق گشت و گذار و ماجراجویی بود. او همیشه مشتاق یادگیری چیزهای جدید بود و هرگز از چالش نمی ترسید. یک روز شور دوچرخ دوست داشتنی پسر یعنی دوچرخه اش خراب شد. هر چه تلاش کرد نتوانست درستش کند. او ناامید بود و احساس ناتوانی می کرد، اما تسلیم نشد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.