لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی کهکشانی علی رضا
علی رضا باهوش، مهربان و شجاع، سفینه فضایی خود را مجذوب اسرار جهان هستی ساخت. روح ماجراجوی او مشتاق کشف ناشناخته های بزرگ بود.
علی رضا هر شب به ستاره ها خیره می شد، دلش پر از کنجکاوی و رویا بود. با خود گفت: «من روزی با آن موجودات آسمانی ملاقات خواهم کرد».
بالاخره روز رسید. علی رضا نفس عمیقی کشید و پا به سفینه فضایی خود گذاشت و خود را به فضا پرتاب کرد.
علی رضا در فضا با موجودات عجیبی روبرو شد. به جای ترسیدن، مهربانی و شجاعت نشان داد و دوستی آنها را به دست آورد.#
وقتی علی رضا با طوفان خطرناک سیارکی روبرو شد، ذهن هوشمند و شجاعت او را راهنمایی کرد. او سفینه فضایی خود را با مهارت مانور داد و از فاجعه جلوگیری کرد.
علی رضا در سرزمین های ناشناخته سفر کرد و به خود یادآوری کرد که با شجاعت و اراده می توان به هر هدفی که می خواست رسید.
ماجراجویی فضایی علی رضا به او آموخت که شجاعت، مهربانی و هوش می تواند بر هر چالشی غلبه کند، درسی که او به خانه آورد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.