لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی کنجکاو
روزی روزگاری در یک روستای کوچک پسری کنجکاو با موهای مشکی زندگی می کرد. او عاشق کاوش بود، حتی اگر والدینش در مورد خطرات جنگل به او هشدار داده بودند.
یک روز پسر تصمیم گرفت آنچه را که در آن سوی جنگل قرار دارد ببیند. او شجاعانه وارد شد، هیجان زده برای ماجرایی که در انتظارش بود.#
همانطور که او به عمق می رفت، با یک سنجاب سخنگو روبرو شد که در ازای یک لطف، به او پیشنهاد کرد که راهنمای او باشد: کمک به یافتن بلوط گمشده اش.
پسر موافقت کرد و آنها به دنبال بلوط سنجاب گشتند. آنها آن را در کنار رودخانه ای عرفانی مدفون یافتند، جایی که ماهی ها ملودی های زیبایی می خواندند.
سنجاب به عهد خود عمل کرد و پسر را به غار مخفی هدایت کرد و دنیایی جادویی با زیبایی خیره کننده در جنگل را آشکار کرد.
پسربچه اهمیت اعتماد و دوستی را در حالی که با هم دنیای مسحور کننده را کاوش کردند، فهمید. آنها ماجراهای بی شماری را به اشتراک گذاشتند.#
در نهایت پسر با قدردانی جدیدی از جنگل و دوستانی که پیدا کرد به خانه بازگشت و قول داد که به زودی دوباره به آنجا برود.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.