لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی کنجکاو کیتی
کیتی همیشه دختری کنجکاو بوده است. او دائماً سؤال می کرد و همیشه چیزهای جدید را کشف می کرد. امروز، او مصمم بود به یک ماجراجویی برود. او به سرعت لباس مورد علاقه اش را پوشید، چهره ای شجاع به تن کرد و کوله پشتی اش را گرفت. با نگاهی مصمم در چشمانش راهی سفر شد. #
کیتی نمی دانست ماجراجویی او را به کجا می برد. او کنجکاوی، سرگردانی و کشف خود را دنبال کرد. به زودی، او خود را در یک دنیای جدید شگفت انگیز، پر از شگفتی یافت. هر جا که او نگاه می کرد چیزهای جدیدی برای یادگیری و کشف وجود داشت. #
کیتی خیلی زود با پیرمردی در جنگل برخورد کرد. با مهربانی به او لبخند زد و از او دعوت کرد که کنارش بنشیند. پیرمرد شروع به گفتن داستان های مکان های باستانی و ماجراهای بزرگ برای او کرد. او از شجاعت، شجاعت و اهمیت هرگز تسلیم نشدن صحبت کرد. #
کیتی از داستان های پیرمرد بسیار خوشحال شد و قبل از خداحافظی یک زیورآلات مخصوص به او هدیه داد. قبل از اینکه بلند شود و به سفرش ادامه دهد لبخندی زد و از او تشکر کرد. او مطمئن بود که این زیورآلات در سفرش به خوبی به او خدمت خواهد کرد. #
کیتی با احساس شجاعت و اعتماد به نفس بیشتر از همیشه به راه خود ادامه داد. او به زودی با جریان کوچکی روبرو شد که مانع از آن شد که جلوتر برود. او می دانست که باید راهی برای عبور پیدا کند، اما مطمئن نبود که چگونه. سپس ناگهان، کیتی به یاد ریزه کاری افتاد! #
کیتی از زمانی که جریان برای او جدا شد شگفت زده شد. لبخندی زد و با اطمینان از خودش و توانایی هایش شروع به قدم زدن کرد. حالا می دانست که مهم نیست با چه چیزی روبرو می شود، می تواند آن را بفهمد. این چیزی بود که پیرمرد به او یاد داده بود. #
کیتی سفر خود را با اعتماد به نفس و شجاعت بیشتر از همیشه به پایان رساند. او به ماجراجویی رفته بود که درس های زیادی به او آموخت. او با موانعی روبرو شده بود و پیروز ظاهر شد و شجاعت تازه یافته خود را با خود حمل کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.