لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی پلیس
پسر جوان همیشه آرزو داشت پلیس شود. او از کودکی عاشق قانون و عدالت بود و می دانست که اگر سخت تلاش کند و تمرکز داشته باشد، می تواند رویای خود را محقق کند. بنابراین، او هر روز به دقت قانون را مطالعه می کرد و از شاهکارهای قهرمانانه پلیس آگاهی می یافت، به امید روزی که به صفوف آنها بپیوندد. #
یک روز در حالی که پسر در خیابان راه می رفت، پیرزنی را دید که با کیف هایش دست و پنجه نرم می کرد. او به طور غریزی به کمک او شتافت و کیف ها را برداشت و به خانه اش برد. از اینکه کار خوبی کرده خوشحال شد و با لبخند از پیرزن خداحافظی کرد. اما او نمی دانست، پیرزن یک افسر پلیس بود! #
پیرزن چنان تحت تأثیر شجاعت و قلب مهربان پسر جوان قرار گرفت که او را به کلانتری دعوت کرد. در آنجا او با رئیس پلیس ملاقات کرد و او توضیح داد که پسر به قدری او را تحت تأثیر قرار داده است که می خواهد به او فرصتی بدهد تا افسر پلیس شود. پسر به سختی می توانست شانس خود را باور کند. #
پسر جوان به وجد آمده بود و مشتاق شروع آموزش پلیس خود بود. او سخت کار کرد و درس خواند، قانون را در درون و بیرون آموخت و شجاعت و عزم عالی از خود نشان داد. به زودی او به یک افسر پلیس تمام عیار ارتقا یافت! #
پسر جوان افسر پلیس شده بود و این همه به خاطر مهربانی و تمایل او به کمک بود. او از نزدیک اهمیت کمک به دیگران را درک کرد و اینکه چگونه انجام این کار می تواند به او در رسیدن به اهدافش کمک کند. او می‌دانست که هدف واقعی خود را در زندگی پیدا کرده است و مصمم بود از نیروی تازه کشف شده خود برای خدمت و محافظت استفاده کند. #
پسر جوان عمل محبت آمیز خود به پیرزن را به یاد آورد و اینکه چگونه او را به سمت پلیس شدن سوق داد. او متوجه شد که هیچ کار خیری هرگز نادیده گرفته نمی شود و وقتی به دیگران کمک می کنیم به خودمان نیز کمک می کنیم. #
پسر می دانست که مهم نیست که چه باشد، همیشه باید وظیفه خود را به یاد داشته باشد: کمک به نیازمندان و اطمینان از اجرای عدالت. او احساس غرور می کرد که رویاهایش را دنبال کرده و توانسته است در دنیا تغییر ایجاد کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.