لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی محمدعلی و کامیون آتش نشانی
محمدعلی پسر کوچک ماجراجویی بود که با خانواده اش در روستایی کوچک زندگی می کرد. او همیشه مجذوب ماشین آتش نشانی بود و دوست داشت هر روز ماشین آتش نشانی را تماشا کند. یک روز، او تصمیم گرفت که وقت آن است که ماجراجویی ماشین آتش نشانی خود را انجام دهد! #
محمدعلی با تپش قلبش تصمیم گرفت یواشکی از خانه بیرون برود و ماشین آتش نشانی را دنبال کند. او باید مراقب بود که مورد توجه قرار نگیرد. اما، او چنان هیجان‌زده بود که به سختی می‌توانست خود را نگه دارد و به دنبال کامیون از روستا خارج شد. #
محمدعلی کیلومترها و کیلومترها ماشین آتش نشانی را تعقیب کرد تا سرانجام در ساختمان بزرگی متوقف شد. او از دیدن ماشین آتش نشانی که به یک وسیله نقلیه بزرگ و قدرتمند تبدیل شده بود شگفت زده شد که آماده مبارزه با هر آتشی بود که به سر راهش می آمد. #
درست در زمانی که محمدعلی می خواست از نزدیک نگاه کند، ماشین آتش نشانی دوباره بلند شد و او مجبور شد برای ادامه مسیر بدود. او ساعت‌ها آن را دنبال کرد تا اینکه ناگهان در مقابل ساختمانی در حال سوختن توقف کرد. #
محمدعلی با حیرت نظاره گر این بود که آتش نشانان از خودروی آتش نشانی بیرون پریدند و شروع به خاموش کردن شعله های آتش کردند. او احساس غرور می کرد که ماشین آتش نشانی را در چنین ماجراجویی باورنکردنی دنبال کرده است. #
وقتی بالاخره آتش خاموش شد، محمدعلی با افتخار ماشین آتش نشانی را تماشا کرد. او یک درس مهم آموخته بود - همیشه به حرف های مادر و پدرش گوش کند و رویای خود را برای کاوش در جهان فراموش نکند. #
شاید محمدعلی آتش نشان نمی شد، اما اهمیت هدف گذاری و هرگز تسلیم نشدن به او یادآوری شد. از این گذشته، شما هرگز نمی دانید وقتی به حرف والدین خود گوش می دهید و رویاهای خود را دنبال می کنید، چه ماجراهای هیجان انگیزی در انتظار شماست! #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.