لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی فضایی محمد پارسا
محمد پارسا پسر جوان ماجراجویی بود که آرزوی کاوش در ستاره های بالا را داشت. او شیفتگی به فضا و آنچه فراتر از دنیای خودش بود داشت. یک روز، او تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند و سفری را به سوی ستاره ها آغاز کرد. #
محمد پر از انتظار بود که هر چه بیشتر به اعماق فضا کشیده می شد. او هرگز چیزی به این باشکوه و زیبا ندیده بود. هنگامی که از میان ستارگان اوج می گرفت، سیارات و قمرهایی را دید که هرگز از وجودشان خبر نداشت. #
ناگهان محمد اسب غول‌پیکر سخنگو و بالدار را که به سمت او می‌آمد جاسوسی کرد. اسب به بلندی کوه بود و بالهایش تا آنجا که چشم کار می کرد دراز بود. قلب محمد از هیجان می تپید که متوجه شد سفرش در شرف تغییر غیرمنتظره است. #
محمد پارسا در حالی که اسب با او صحبت می کند شگفت زده شد. به او گفت که نام آن پگاسوس است و مایل است او را به یک سفر جادویی در سراسر کهکشان ها ببرد. محمد پر از شادی شد و مشتاقانه این پیشنهاد را پذیرفت. #
هنگامی که آنها به سفر خود می رفتند، محمد با هیبت به شگفتی هایی که جهان برای ارائه می داد خیره شد. به هر طرف که نگاه می کرد، مجذوب زیبایی ستارگان، سیارات و کهکشان ها می شد. پگاسوس محمد را بیشتر و بیشتر دور کرد و او را به ماجراجویی جادویی و بی نظیر برد. #
محمد و پگاسوس روزها به سفر خود ادامه دادند و در روز چهارم که خورشید طلوع کرد، محمد چیزهای زیادی در مورد کیهان و خودش آموخته بود. سفر او دیدگاه او را شکل داده بود و از فرصتی که برای کشف ستاره ها و کهکشان ها به دست آورد سپاسگزار بود. #
سرانجام، پس از روزها اکتشاف، محمد و پگاسوس برای بازگشت به خانه آماده شدند. آنها خداحافظی کردند و وقتی خورشید در آخرین عصر با هم غروب می کرد، محمد می دانست که این باورنکردنی ترین سفر زندگی او بوده است. او پر از امید و انتظار برای آینده بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.