لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی فراموش نشدنی: داستان البرز و پای عسلی
البرز از زمانی که یادش می آمد آرزوی چشیدن پای شیرین و چسبناک عسلی زادگاهش را داشت. اما در روستای کوچک او، پای عسلی پیدا نمی شد. او شدیداً می خواست لذیذی پای عسلی را که در مورد آن زیاد شنیده بود، تجربه کند، اما در همه مغازه های شهر، آنها را پیدا نکرد. او در مورد کیک های عسلی چه کار می کرد؟
البرز تصمیم گرفت که باید اوضاع را به دست خودش بگیرد. او روزها و شب ها دستور العمل های مختلفی را آزمایش می کرد، اما هنوز نتوانسته بود طعم دلخواه را به دست آورد. البرز ناامید و ناامید در حالی که احساس ناامیدی می کرد به زمین نشست. ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد. #
اگر با دوستانش کار می کرد چه؟ البرز با این فکر لبخند زد. آنها با هم می توانستند دستور العمل پای عسلی را پیدا کنند و به اندازه کافی از آنها برای همه ساکنان شهر درست کنند. او می‌دانست که این پاسخی است که دنبالش می‌گشت! #
بنابراین البرز با کمک دوستانش دستور تهیه پای عسلی را کشف کرد. آنها یک نانوایی راه اندازی کردند و به زودی همه ساکنان روستا توانستند از طعم شیرین پای های عسلی لذت ببرند. البرز درس مهمی گرفته بود: با همکاری همه چیز ممکن است. #
البرز و دوستانش اکنون در سراسر روستا جشن گرفته می شد و داستان او از نسل های بعد منتقل شد. او ثابت کرده بود که اگر شجاعت رویاپردازی و تمایل به همکاری با هم را داشت، دنیا می‌توانست جای بسیار شیرین‌تری باشد. #
ماجراجویی البرز هرگز فراموش نمی‌شود و طعم شیرین پای‌های عسلی که او به خلق آن کمک کرد نیز فراموش نخواهد شد. البرز با همفکری و عزم غیرممکن را ممکن کرده بود. #
این سفر فراموش نشدنی البرز بود و داستان این بود که چگونه از کار سخت و همکاری چیزی شیرین پدید آمد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.